SMELTERIJ

Wij smelten baren en grotere partijen sieraden in bijzijn van de klant. Elke relatie krijgt een specifiek aan hem toegewezen kroes.

Van de gesmolten baren worden 3 samples genomen, welke met behulp van de XRF machine worden geanalyseerd op zuiverheid.

Wij hebben verschillende kwaliteitssystemen in plaats om een onberispelijke dienstverlening te waarborgen, waarbij accuraatheid en correctheid centraal staan.