Marktcommentaar

De afgelopen week kreeg goud weer iets van zijn glans terug door een sterke stijging te laten zien. Zilver liet zich nog meer gelden en steeg met 3%.  Noord Korea lijkt vooralsnog de aanjager te zijn voor de onrust. De spierballentaal tussen de VS en Noord Korea was zeer verontrustend.

Toch wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de Fed de voorspelde renteverhogingen niet kan blijven waarmaken. De indicatoren over de outlook van de economie in de VS geven gemengde signalen af. In Nederland lijkt steeds minder te doen met de lage en toekomstig wellicht negatieve rente. Banken geven signalen af over de verwachte stijging van de hypotheekrentes. Dit terwijl de spaarrentes nog doorlopend lager worden bijgesteld.

Nog steeds is een aanzwengelende vraag te zijn bij de grootverbruikers van het gele edelmetaal. Het globale politieke risico noopten China, India en Rusland ertoe verder in te stappen in de veilige haven van goud. De prijs van goud is dit jaar met 12% gestegen. India liet een herstel zien in vergelijking tot 2016. De juwelenindustrie zag de vraag met 6% stijgen en importen zouden zelfs met 30% kunnen stijgen dit jaar. In China steeg de vraag naar fysiek goud (juwelen en investment-sector) met 10 %, volgens de China Gold Association.

Na de “hawkish” commentaren van een aantal centrale banken, de Bank of England, Bank of Canada, Fed en ECB moest goud meer verlies incasseren en zakte in dollars terug naar $ 1212 per ounce. Komend van $ 1250. Met “hawkish” wordt  bedoeld, een strakker economisch beleid, afbouwen van de geldmarktverruimende middelen en een hogere rente. Het tegengestelde van een “dovish” beleid. De laatste uitleg van Yellen (de president van de Fed ) echter was weer iets genuanceerder. Hierdoor ontstond er weer iets wat op een bodempje lijkt.

Al met al steeg de goudprijs met gemiddeld 8% in het eerste helft van dit jaar. In het algemeen beweegt goud tegenover de dollar, waardoor het voor de niet- VS investeerder goedkoper wordt goud te kopen. In het huidige klimaat heeft de goudprijs veel correlatie met de Yen. Wat dan ook weer wordt gezien als een “veilige haven” investering in tijden van geopolitieke en financiële stress.

Goud heeft het beoogde herstel nog niet definitief kunnen inzetten. Sterker nog, goud ging deze week nog eens kortstondig verder onderuit. Dit had volgens ingewijden te maken met een foutief ingelegde verkoopopdracht. Deze werd ingelegd op de termijnmarkt. Hierin wordt gewerkt met “lots” in plaats van ounces. Deze “lots” zijn 100 x groter. In plaats van 18 duizend ounces werd er een verkoopopdracht aangemaakt voor 1,8 miljoen ounces. Hierdoor kromp de goudprijs met meer dan $ 20 per ounce. De prijs zakte van $ 1255 naar $ 1235. Nadien is de prijs weer langzaam naar het huidige niveau van $ 1250 teruggelopen. Het kan natuurlijk ook een “bedoelde” opdracht zijn geweest om een positie in goud af te bouwen, maar dan was er waarschijnlijk een meer liquide markt voor gekozen. Centrale banken leggen deze opdrachten gewoonlijk op de fixings in. En er kan ook nog iemand zijn geweest die een bewuste tekortpositie wilde creëren en die zou dan de markt hebben kunnen verrassen. Het feit blijft dat deze markt kwetsbaar is voor dit soort transacties.

Ondanks slechtere economische cijfers en achterblijvende inflatie heeft de Fed toch besloten de basisrente te verhogen naar 1,25%. De dollarindex, waar de Amerikaanse munteenheid wordt afgezet tegen 6  belangrijkste valuta’s viel terug naar het laagste niveau sinds november vorig jaar.  Fed legde uit dat de recente cijfers incidenten zijn en dat zij dit jaar de balans willen reduceren met een aantal biljoen dollar. Deze uitkomst zat voor een groot deel in de goudprijs ingecalculeerd.

De goudprijs maakte een korte kleine beweging omlaag, net na de uitkomst van de Fed. Dit lijkt steeds weer een korte correctie die daarna weer ongedaan wordt gemaakt. De laatste maanden vindt het gele edelmetaal  overigens solide steun. Zeker nu de geluiden over een afnemende groei van de economie van de VS sterker worden. Aan de andere kant als de Fed blijft aandringen op meerdere renteverhogingen kan er wellicht toch een lagere goudprijs gezien worden.

De gespannen gebeurtenissen in het Midden-Oosten,  de onzekerheid over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk de recente aanslagen in het V.K.  zorgden als een aanjager voor een hogere goudprijs.  Achter de recente aanslag in Iran zit volgens Iran Saudi Arabië. Verder hebben Saudi Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte aangegeven de banden te verbreken met Qatar. Dit zou onder meer te maken hebben met het feit dat volgens die landen Qatar de Moslim Broederschap ondersteunt én steun zou geven aan Iran. Die Moslim gemeenschap zou een bedreiging vormen voor de regeringen van die landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Qatar aangepast door deze toenemende onrust in dat land.

Volgende week zal de Fed gaan beslissen of er een nieuwe renteverhoging plaatsvindt. Een eventuele verhoging zou een goed momentum kunnen zijn voor een aankoop, want goud zal dan tijdelijk wat onder druk komen.  Vandaag (lees 8 juni 2017) zal ook de ECB over hun monetaire beleid beslissen.  Of de stimulerende maatregelen gaan worden afgebouwd is nog maar de vraag. De economie zou aantrekken maar de inflatie blijft nog achter.

Na de recente correctie van de goudprijs naar $ 1225 heeft het gele edelmetaal weer een kleine opmars kunnen maken.  Goud noteert momenteel weer $ 1265 per ounce. De vraag naar munten blijft zeer sterk. Geopolitieke spanningen werken hier ook weer aan mee.  Komende verkiezingen in Duitsland en Italië, Grieks onheil met betrekking tot  hun faillissement en dan weer de raketproeven van Noord Korea. Al met al zit er genoeg spanning om de goudprijs te kunnen opstuwen.   Al vinden er nog steeds correcties naar beneden plaats die moeilijk te verklaren zijn.

De druk omhoog blijft plaatsvinden, 25 basispunten renteverhoging van de Fed zit min of meer reeds in de prijs verdisconteert. Een uitblijving hiervan zal als een aanjager fungeren voor goud. De inflatie, of liever het gebrek hieraan, werkt het renteverhaal van de Fed tegen. Dan hebben we ook nog het naderende plafond van de schulden last van de VS, terwijl Trump nog genoeg plannen heeft. Als een renteverhoging uitblijft zou goud zo maar naar $ 1300 per ounce kunnen gaan oplopen.

Na een aantal weken met oplopende koersbewegingen moest goud alsnog een diepe duik omlaag incasseren. De onzekerheden liepen wat uit de markt met name dan de Franse verkiezingen. Met daarnaast nieuwe speculaties over een nieuwe renteverhoging van de Fed zorgde dat ervoor dat er een “overbought”-signaal voor goud werd afgegeven, wat inhoudt dat koersen wat te ver waren opgelopen.

Goud in euro’s zakte terug tot onder € 36.000 per kilo, meer dan € 2000 lager dan 2 weken geleden. In dollars per ounce zakte goud van $ 1275 naar $ 1225. De verwachting is dat goud eventueel nog $ 1220 zou kunnen testen, indien de outlook van de economie in de VS dezelfde blijft, zou de ondergrens moeten zijn. Met een eventuele nieuwe renteverhoging in de VS zou de prijs wellicht verder onder druk komen te liggen. 

De goudprijs werd afgelopen week opgedreven door zorgen op het politieke vlak en zorgen over de veiligheid. De recente ontwikkelingen in Korea, de spanningen rondom Syrië, aanslagen in Egypte en de komende verkiezingen in Frankrijk zorgden ervoor dat investeerders weer eens in goud stapten. Daarnaast kondigde Yellen van de Fed haar rentebeleid nogmaals aan. Afgepaste verhoging van de rente voor een gezonde groei van de economie. De kosten voor het financieren van alle overheidsuitgaven is reeds fors opgelopen, mede door de recent opgehoogde basisrente. Tegenvallende banencijfers in de VS kunnen er wellicht voor gaan zorgen dat renteverhogingen wat verder vooruit worden geschoven.

Een potentieel conflict ontspint zich tussen de VS en Rusland over Syrië, waarbij Poetin sprak over “een daad van agressie tegen een onafhankelijke staat”. Inmiddels is een Russische oorlogsvloot opgestoomd in de richting van de US Navy vloot. In Europa wordt een afweerzone gecreëerd tegen Russische agressie aan de oostkant van Polen en in de Baltische staten. Dit om een nieuw geval als in de Oekraïne te voorkomen. 

Na de “verwachte” renteverhoging van de Fed in de V.S. heeft goud z’n draai naar boven weer gevonden. Dit ook mede door het commentaar van Yellen wat daarbij gegeven werd. Er werd verwacht dat er een meer strijdlustig commentaar met betrekking tot de rentepolitiek te horen zou zijn. Dit viel dus tegen en daarbij vindt Trump de nodige tegenslag. Obama-care is nog niet van de baan en de hervormingen van de gezondheidszorg, het belastingstelsel en de infrastructuur blijven voor hem de uitdaging.

De ECB maakte duidelijk dat er geen snelle afbouw van de stimulerende economische maatregelen kunnen worden verwacht. Gisteren was een historische dag voor de Britten met hun Brexit echec. Er zal in de komende periode een nieuwe stres-test voor banken in het Britse Koninkrijk plaats gaan vinden. Deze is nodig omdat er verwacht wordt deze sector extra onder vuur zal komende te liggen na de verwijdering uit de Europese Unie. Deze angst krijgt waarschijnlijk ook vat op de aandelenmarkt en daar kan goud weer van profiteren. Daarbij functioneert goud als een commodity en niet als een valuta, wat geen kwaad kan ik deze Brexit context. En dan komen de verkiezingen in Frankrijk eraan en wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke Frexit. De rechter vleugel van het land, onder Marine Le Pen, wil er zo snel mogelijk uit. Maar dat hadden we ook onder de aanhang van Wilders in ons land al gehoord en behoort niet meteen tot de mogelijkheden. Nog even terugkomend op Brexit, dat heeft ervoor gezorgd dat in het Verenigd Koninkrijk de vraag naar fysiek goud in onder andere goudbaren en munten met meer dan 35% is gestegen.

 

Na een veelbelovende start van dit jaar, werden de koersen van de edelmetalen flink onder vuur genomen en moesten meer dan 3% aan prijzen inboeten. De aanjager voor deze correctie bleek dan toch weer de rente-outlook van de Federal Reserve Bank met betrekking tot de dollar. Echter deze recent ingecalculeerde prijsdaling in verband met deze renteverhoging bleek dermate groot dat ook daar weer een reactie uit voortkwam. Goud reageerde met een prijsstijging in euro’s naar € 36.800. Voor de lange termijn blijft de outlook voor goud onveranderd, op korte termijn dus wel. En deze grillige bewegingen kunnen weer mooie instap momenten opleveren voor het edelmetaal.

 

Zoals gezegd de rentepolitiek, de reële rente (inflatieverwachting) en de waarde van de dollar. Beiden daalden in de eerste twee maanden van dit jaar, hetgeen een steun voor de goudprijs betekende.  Even noteerde goud in dollars iets onder $1200 per ounce, om daarna weer iets op te veren. Los hiervan is er vaker sprake van een correctie na een serie prijsverhogingen, wat als een usance van het marktmechanisme wordt gezien. Er wordt ook uitgekeken naar macro economische cijfers uit de VS, in elk geval die van de werkgelegenheid. Als deze weer hoger uitvallen dan verwacht kan goud daar opnieuw een tikje van ondervinden. Cijfermatig wordt er ook gekeken naar de uurlonen, indien deze sterker stijgen dan de rente kan dit slechter uitvallen voor de dollar en juist weer positief voor goud.

.

De goudprijs moest weer iets een kracht inboeten nadat investeerders verwachten dat de Fed de rente deze maand zal gaan verhogen. Lagen de voorspellingen over een mogelijke renteverhoging in eerste instantie op 35% vorige week, deze steeg afgelopen woensdag naar bijna 85%.  In eerste instantie zien we de goudprijs dan weer wat zakken en de dollar aan kracht toenemen. In dollars per ozs ligt een steunpunt op $ 1.236. Toch staat goud op een rendement dit jaar van 8.5%. De recente speech van Trump was er een met een hoog retorisch gehalte en weinig in  detail. Trump pleite voor een 1 miljard investering in de infrastructuur en “imposante” belastingverlagingen. Er werd niet bij genoemd wie en hoe dat betaald zou gaan worden. Komende vrijdag wordt weer een toespraak van de Fed (Yellen) verwacht die weer wat meer richting zal gaan geven aan de dollar.

Volgens de Chinese “Lunar” kalender is 2017 het jaar van de Haan. Of goud net zo zal gaan kraaien ? De markten (vooral China) zijn er in elk geval klaar voor. Een aanzwengelende vraag zorgde voor een degelijk begin van 2017. Investeerders proberen met behulp van investeringen in edelmetaal risico’s af te dekken voor o.a. de depreciatie van belangrijke valuta, de onzekerheid over het China-beleid van de Amerikaanse president Trump en de belabberde economische situatie van Europa. Analisten concluderen dat  de vraag vanuit China veel groter nog is dan eerder aangegeven. Veelal wordt er uitgegaan dat de grootste stroom vanuit Zwitserland ( 440 ton) komt. Echter een veel groter deel  (770 ton) wordt door de Chinezen zelf aangedragen en wordt geleverd vanuit Hong Kong.

Het blijft onrustig vanuit het VS kamp. De verschillende spraakmakende acties van Trump laten zien dat het hem ernst is met zijn verkiezingsprogramma. Wie in de weg staat wordt geruimd.  Voor degenen die niet meteen zijn standpunten toejuichen heeft hij onder andere via social media zijn oordeel snel geveld. Goud laat het begin van dit jaar weer meteen zien dat markten reageren op berichtgeving vanuit het “Witte Huis”.  Er wordt vanuit gegaan dat als Trump zijn immigratie politiek handhaaft dit een steun voor de goudprijs zal zijn. De ontzegging om vanuit een aantal islamitisch georiënteerde landen naar de VS te reizen, het herschrijven of niet nakomen van handelsovereenkomsten die voor een toename van banen voor Amerikanen zou moeten gaan leiden, hebben Trump naar het "Witte Huis" gebracht. Donald Trump lijkt de eerste nog in levende politicus te zijn die wel heel strikt zijn verkiezingsprogramma nakomt. 

Alle waren gericht op de inauguratie van Donald Trump afgelopen vrijdag. “Making  America great again” was het credo van de nieuwe president van de machtigste natie ter wereld. Wat dat voor goud zal gaan betekenen is verwachtingsvol. Van oudsher was Trump een voorstander van een rol  van goud in het monetaire systeem. Het is natuurlijk hoogst twijfelachtig of Trump überhaupt een rol kan en wil spelen in de beïnvloeding van de goudprijs. Zoals gebruikelijk wordt de goudprijs onder meer bepaald door de beïnvloeding  van de Fed in de rentepolitiek en het effect hiervan op de termijnmarkt van de goud handel. De retoriek van de inauguratie was toch uit hetzelfde hout gesneden als de agressieve campagne van Trump. Daar hadden zelfs de Republikeinen liever een constructiever verhaal willen horen. De platte politieke spelletjes duren vooralsnog nog voort.

Het einde van het tijdperk Obama nadert en er wordt benieuwd uitgekeken naar de eerste officiële speeches van Trump als president. Begin deze week werd wel duidelijk dat de Republikeinse achterban de touwtjes stevig in handen heeft. Trump moest bakzeil halen in de Russische spionage-kwestie. Goud lijkt inmiddels wat uit gebodemd en vindt steun op $ 1170 per ounce. Dat was wel even nodig omdat de laatste weken van het vorige jaar duidelijk niet de sterkste waren van de gele edelmetaal. Met meer dan 12% moest de goudprijs in dollars terug na de verkiezing van Trump. 

De Chinese vraag naar goud lijkt oneindig. Er klinken zelfs geluiden dat de Chinese overheid restricties wil gaan opleggen op het aantal import licenties. De premies op de Shanghai Gold Exchange liepen op naar meerjarige record hoogten. De meerprijs ten opzichte van beurs in Londen liep op van $ 22 naar $ 28 per ounce. De weken ervóór werd er al wat nerveus handel gedreven met een opwellende angst dat er een tekort zou dreigen. Dit zou dan veroorzaakt worden door het gelimiteerde aantal import licenties. De Chinese vraag zal naar alle waarschijnlijkheid aangejaagd blijven op weg naar het nieuwe Chinese nieuwe jaar eind Januari. Er werd in de eerste drie kwartalen van dit jaar meer dan 1400 ton aan goud verhandeld.

Leuk om te melden is dat de recent als nieuwe president van de VS gekozen Trump in gesprek gaat met John Allison, die een voorstander is van een marktstandaard zoals de gouden standaard. Hij wordt genoemd als de beoogde nieuwe minister van financiën voor de VS. Of er inderdaad plannen gaan komen voor de invoering van een nieuwe gouden standaard is natuurlijk nog maar de vraag. Maar als dit werkelijk wordt overwogen zal dit zeker effect voor de goudprijs gaan betekenen.

Vóór de verkiezingen in de VS was alom de prognose dat het positief voor goud zou zijn als Trump verkozen zou worden tot president. Dit werd dus snel gelogenstraft, na een kortstondige kleine prijsstijging zakte goud steeds verder onderuit. Sinds het moment van verkiezing van Trump zakte goud in dollars met meer dan 10%. Het steunpunt op $ 1200 werd doorbroken en goud zakte zelfs door naar $ 1175. 

Trump gekozen tot president van de Verenigde Staten. Bij de laatste peilingen lagen de kansen min of meer gelijk verdeeld over beide partijen. Toch werd er verrast gereageerd op de uiteindelijke uitslag. Prematuur aan de verkiezingen werd rekening gehouden met ferme prijsstijgingen van het gele edelmetaal. Goud steeg op de “morgen-after” met ongeveer € 800,- per kilo. In dollars per ounce steeg goud van $ 1275 tot boven $ 1300, echter maar voor zéér korte duur. Een correctie volgde. In euro’s per kilo terug tot € 36.000 en in dollars per ounce zakte goud zelfs naar $ 1215.

Als we puur naar de technische analyse kijken is goud in dollars naar beneden uitgebroken. $ 1250 is ruimschoots doorbroken en daar lag een sterk weerstandpunt.  Sommige analisten geven aan dat er zelfs een daling richting $ 1000 per ounce mogelijk kan zijn in 2017. In euro’s is de daling minder extreem gegaan en in beide gevallen liggen koersen weer ruim boven de laagste noteringen. 

Na een aantal aanvallen op de steun rond $ 1300 per ounce, moest goud op 4 oktober echter een groter stapje terug doen. In dollars per ounce zakte van $ 1320 naar $ 1265. Even terug naar euro’s ging goud onderuit van € 37.650 naar € 36.425 per kilo. Dit betekende een correctie van grofweg 3%. Omdat de prijs de laatste weken wat richtingloos bleek, zat een correctie eraan te komen. Na Brexit en het uitblijven van een renteverhoging in de VS, bleek ook Deutsche Bank niet meteen de lange-adem goudprijs-aanjager. Wellicht dat we de laatstgenoemde nog terug gaan zien, indien er nieuw zicht op de zaak komt. Dat zal in eerste instantie wel vanuit de V.S. komen is de verwachting.

Goud werd getriggerd door een aantal stop-loss verkopen en zoals wel vaker neemt dat andere twijfelaars met zich mee. Er werden paniekverkopen gesignaleerd waardoor de prijzen nog sneller zakten. In veel gevallen is het Azië dan die redding brengt, alleen viert men in China een weekje vakantie. Hierdoor bleven de koopjesjagers achterwege, wat normaliter een steun voor de goudprijs kan zijn. Het steunpunt in dollars rond $ 1270 redde het in eerste instantie niet, al werd de dag erna weer even boven $ 1270 genoteerd. Het lijkt echter nog niet klaar, zaak is nu om het even te laten uitrazen. Er biedt zich wellicht een goed instapmoment aan. Er kan fysiek goud en zilver aangekocht worden op niveaus van vóór Brexit. Analisten van het World Gold Council geven aan dat goud in dollars 20% rendement genereerde, ondanks de recente koersdip. Hierdoor blijft een sleutelinvestering in de beleggings-portefeuilles.

De afgelopen weken moest goud iets aan gewonnen terrein prijsgeven. Ook onder andere door positieve berichtgeving uit de V.S. De beslissing om vooralsnog geen renteverhoging af te kondigen werd met een meerderheid van 7 – 3 genomen. Hiermee zette de Fed toch weer een deel van de investeerdersgilde op het verkeerde been. Uiteindelijk de angst voor een eventuele monetaire krapte wat wellicht tot ineenstorting van de Amerikaanse aandelenmarkt zou kunnen leiden zette de Fed ertoe, het plan om de rente geleidelijk te verhogen weer vooruit te schuiven. December lijkt nu weer het momentum te gaan worden. Dan moeten wel alle macro-economische cijfers blijven klinken als een klok. De euro won aan sterkte tegenover de dollar. Goud in dollars spurtte ook weer richting $ 1350,-, de sterkere euro reduceerde de stijging van goud in euro’s.

Steeds nadrukkelijker worden geluiden over een eventuele renteverhoging gehoord en beschreven, ondanks het feit dat economische indicatoren blijven tegenvallen. Ook de notulen van de vergadering van de Fed laat dat geluid dusdanig horen dat alom verwacht wordt dat ze er niet meer omheen kunnen. Toch is het nog maar de vraag of een verhoging de trend van de goudprijs ernstig gaan verstoren. De aandelenmarkten reageerden er sterk op afgelopen vrijdag. Op Wallstreet ging de Amerikaanse aandelenmarkt met 2 tot 3 % onderuit. Terwijl de 10-jarige rente met bijna hetzelfde percentage omhoog gestuwd werd. Dit zal door de Fed goed zijn ontvangen, immers de markten reageerden weer op de uitlatingen van hun leden. Op 21 september zal er weer beslist worden over de stand van de rente. Een stijgende aandelenbeurs zou een stijging bijna onafwendbaar maken. Echter de correctie die plaatsvond kan de noodzaak voor een verhoging weer kunnen nuanceren. De lage rente zal toch ook voor de VS belangrijk blijven, zeker als het signaal over een eventuele nieuwe recessie van de Amerikaanse economie grotere vormen aanneemt.

Federal Reserve voorzitster Janet Yellen liet uit haar recente speech doorsijpelen dat er ruimte zou ontstaan voor een renteverhoging. Ze refereerde niet duidelijk aan een termijn wanneer deze plaats zou kunnen vinden. Dit werd wel meteen weer door de markten opgepikt. De speculaties over een renteverhoging stegen van 20 naar 40% voor een rentestijging in september, terwijl een verwachte rentestijging in december naar 65% steeg. Hierdoor zakte goud én zilver meteen wat verder terug.  Goud in dollars zakte terug naar $ 1320 per ounce, door de euro/dollar beweging bleef de daling in euro’s iets beperkter. Goud dipte naar € 1180 per ounce.

Toch wordt er alom meer naar de geldmarktverruiming gekeken, de balance-sheets van de 4 belangrijkste centrale banken (ECB, US, China en Japan) zijn in vergelijking met begin 2005 met 300% toegenomen. De globale gedolven goudvoorraden  stegen 200 % in waarde. En als we zouden aannemen dat men de waarde moet waarderen als de waarde van de 4 belangrijkste balanstotalen dan zou de handels-prijs dichter naar $ 1700 moeten liggen. Dit allemaal volgens Deutsche Bank. De conclusie was min of meer dat, zolang de centrale banken aanhouden met geldmarktverruiming, de goudprijs hoog zal blijven.

Na een aantal woelige weken met, zoals bijna gebruikelijk, veel koersschommelingen noteert goud  rond € 1200 per ounce of € 38.500 per kilogram. Met uitschieters wat naar boven en beneden lijkt dit een beetje de prijs in dit zomerreces. Normaliter liggen prijzen er in de zomermaanden wat verloren bij, maar daar is dit jaar resoluut verandering in gekomen.

De alom genoemde factoren als de extreem lage rente’s, Brexit, aankomende verkiezingen in de V.S. en de globale langlopende economische teloorgang zullen voorlopig de drijvers voor een hogere goudprijs blijven. De diverse ”bullionbanks” hebben hun voorspellingen voor een hogere goudprijs verder omhoog bijgesteld.

Na de toch onverwachte uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk schoot de koers van het goud als een raket omhoog. Er was een stijging zichtbaar van € 35.500 naar een “high” van € 39.300 op vrijdagochtend vroeg. Ook in dollars per ounce steeg het goud van $ 1260 naar $ 1360. Het Britse pond zakte in en tevens de aandelenmarkten wereldwijd. In Azië ging het met meer dan 10% onderuit, ook de Europese markten kregen opnieuw met forse verliezen te maken. Er werd dus aan de overkant van het kanaal nipt voor een “exit” uit de EU gekozen. Dit terwijl tot op de laatste avond de peilingen uitgingen van een nipte overwinning van de “blijvers”.

Na een aantal dagen in retraite lijkt goud de weg naar boven weer gevonden te hebben. Waar goud terugzakte naar niveaus net boven $1200 per ounce, tikte het gele edelmetaal halverwege deze week weer bijna $ 1260 aan. De uitleg die Fed-preses Janet Yellen gaf, was reden voor investeerders om uit de dollar gerelateerde investeringen te stappen en opnieuw goud te omarmen. De Fed-baas was extreem voorzichtig in haar bewoordingen over de groei van de economie en belangrijker over de eventuele verhoging van de rente. De positieve economische ontwikkelingen zullen gaan opwegen tegen de negatieve.

Griekenland krijgt weer wat lucht door een nieuwe financiering. Daarbij werd vermeld dat tevens de reeds bestaande schuldenlast over een grotere periode uitgesmeerd kan gaan worden. Er wordt door de ECB 80 miljard per maand aan euro’s bijgedrukt, dit als een middel om economieën van de verschillende Europese mogendheden te steunen. Deze geldmarktverruiming wordt dan weer voornamelijk aangewend voor staatspapier. Er worden zelfs nog meer kunstjes verwacht, een uitbreiding van het programma. Zodat banken die geld lenen geld toe kunnen gaan krijgen. De spaarders gaan hier natuurlijk ook iets van merken. De burgers gaan er sowieso allemaal iets van merken, zeker als we Japanse effecten gaan krijgen van jarenlange negatieve rentes en géén economische groei.

De VS (de Fed) is juist uit op een renteverhoging, dit zou tijdelijk wel eens voor een sterkere dollar en daarmee zoals gebruikelijk lagere goudprijs kunnen gaan zorgen. Vooralsnog wordt goud gesteund door de extreme maatregelen van centrale banken, inflatiedreiging en gering herstel van olieprijzen.  Deze zorgen voor een wereldwijde verandering van het economisch en financieel klimaat en zullen de aanjager van een hogere goudprijs blijven vormen. De verwachting is dan ook dat een eventuele koersdaling van het goud tijdelijk zal zijn.


Na een aantal interessante opwaartse bewegingen, waar $ 1300 doorbroken werd, maakte de goudprijs weer een pas op de plaats. Iets van het gewonnen terrein moest worden ingeleverd. JPMorgan adviseert hun beleggers posities in goud in te nemen met het oog op een lange zogeheten “bull”- markt, met stijgende koersen. Dit jaar zou gemakkelijk $ 1400 per ounce gehaald kunnen worden. Met de huidige rentepolitiek, 0% of zelfs negatief, ziet goud er met de dag gezonder uit. Centrale banken zouden verdere diversificatie kunnen gaan overwegen, met daarbij goud als hét middel. Ook zouden staatsobligaties wel eens vervangen kunnen gaan worden voor het gele edelmetaal als de nieuwe, minder risicovolle, belegging. Een eventuele koersdaling voor goud doordat de Fed met een renteverhoging zou kunnen komen, zal slechts tijdelijk zijn. En als we dan nog kijken naar de speculatieve posities, bijvoorbeeld door futures, is het totaal aan contracten met een “long” positie 5 x groter dan die met een “short” positie. Natuurlijk wijzen niet alle neuzen dezelfde kant op, maar “als je goud hebt dan heb je geld, als je het niet hebt dan heb je een probleem” is alom de gedachte.

Goudverkopen in Japan schoten omhoog nadat het land te kampen kreeg met negatieve rente’s. Investeerders zochten meteen bescherming. De politiek van de centrale banken die het lenen op extreem lage niveaus of zelfs met negatieve rente steeds verder doorvoeren jagen de investeerders naar de veilige havens. Verkoop van baren steeg met 35% in het eerste kwartaal van dit jaar.

Tal van landen kregen met dit fenomeen, lage rentes, te maken. De ECB geeft negatieve rente net als Denemarken, Zweden en Zwitserland. Dus ook de Europeanen volgen met de aankopen van edelmetaal. Het beeld zal structureel blijven, de consumenten vraag in Japan verdubbelde reeds in 2015. Nu is Japan geen grootmacht voor wat betreft het edelmetaal, maar het is tekenend voor de kwestie an sich. Spaargelden op bankrekeningen zullen vervliegen als de negatieve rentes aanhouden. Dan beter omzetten in cash of edelmetaal. Cash wordt reeds zeer beperkt door allerlei maatregelen die politiek gedreven zijn.

Goud importen naar India daalden de vorige maand met meer dan 80%. Vergeleken met het vorige jaar is er in maart 2016 16 metrische ton minder verscheept. De hogere goudprijs van dit jaar ( 15% hoger) en de stakingen van de plaatselijke juweliers in India zijn hier de oorzaak van. De stakingen zijn een protest tegen nieuw ingevoerde accijnzen op de edelmetaal-juwelen. Er wordt gehoopt dat de vraag zal worden goedgemaakt in het aankomende feest en trouwseizoen. Alom bekend als hét event waar en masse grotere hoeveelheden goud aangekocht wordt. De door de families en relaties aangekochte sieraden zorgden voor een vraag van 848.9 mt in 2015, volgens het World Gold Council. En dit moet allemaal naar India worden ingevoerd.

Goud moest de laatste weken iets aan kracht inboeten, weer kwam er de vorige week een mogelijke aankondiging voor een renteverhoging in de V.S. Al laten de cijfers een afzwakkende economische groei zien, lijkt het een kwestie van tijd dat zich een nieuwe renteverhoging aan zal kondigen. Commentaren van leden van de Fed worden altijd geïnterpreteerd en lijkt naar een renteverhoging te leiden. Al blijven ook hier de meningen over verdeeld.

Deze week kunt u in een Engelstalige versie het GFMS Gold Survey 2016 bekijken en een bijdrage van het World Gold Council over problematiek van negatieve rente's.