Marktcommentaar

 De laatste dagen sterkt de goudprijs weer wat aan, in dollars en in euro’s. Wat betekent dat de stijging serieus is. Echter nog steeds binnen de bestaande bandbreedte. In dollars tussen $ 1320 - $ 1360 per ounce en in euro’s inmiddels bijna 6 maanden tussen € 34.000 en € 35.500 per kilogram. De grafieken en technische analyses lijken aan te geven dat er een uitbraak mogelijkheid naar hogere prijzen kan plaatshebben.

Een steun voor goud zullen de aangescherpte invoerheffingen van de VS vooral zijn. De dollar kreeg weer een zetje omlaag.  Ondanks deze beweging veerde goud in euro’s ook op. Handelsoorlogen zullen roet in het eten kunnen gooien voor een lagere goudprijs. Het wordt de komende weken afwachten hoe alles wordt uit onderhandeld.

Het World Gold Council publiceerde onlangs haar analyse van blijvende relevantie van goud als beleggingsproduct. Goud is volgens hen een strategisch middel wat verschillende waardevolle rollen in een beleggingsportfolio kan spelen. Zij toonden een overzicht van de rendementen over drie verschillende tijdperken. Één van 10 jaar, 20 jaar en sinds 1971. De laatste is veelzeggend, omdat dat het jaar was dat president Nixon Bretton Woods liet beëindigen. Sinds die tijd is de US dollar dus losgekoppeld  van de waarde van goud. Hiermee dus het langste tijdsbestek beschikbaar. Over deze laatste periode leverde goud meer dan 10% op, over 20 jaar meer dan 8% en over de kortste periode van 10 jaar bijna 6%.

Maar het handelt volgens het WGC niet alleen om deze opbrengsten maar vooral de diversificatie die werkt. Wanneer  de correlatie van de andere activa stijgt, blijft goud hierbij achter. Bijvoorbeeld tijdens de crisis van 2008-2009 zorgden paniekverkopen voor verkopen op het gebied van aandelen en andere risicodragende beleggingen, echter gold dit niet voor goud. Goudinvesteerders profiteren van het feit dat goud naast haar liquide functie de markt ook uit grote posities bestaat. WGC schat de fysieke goudposities en centrale banken op bijna  $ 3 biljoen, met daarnaast nog $ 400 miljard als openstaande rente via de goudderivaten-markt. En dan bestiert de juwelenmarkt nog de helft van de totale goudmarkt.

Naast de rentepolitiek van de Fed. vormt de ECB ook haar eigen politiek. Ze verwacht een zeer geleide stijging van de rentes in de eurozone. Al meer dan 30 jaar hebben we dalende rentes gezien. De officiële rente van de Federal Reserve ligt op 1.5%. Elders is dit nog lager, kijk maar naar de Europese en Japanse marktrentes die tot ver onder nul daalden. Waar de Fed de laatste tijd weer aan het verhogen is, wordt in Europa en Japan nog steeds het nul-tarief gehanteerd. Zwitserland heeft zelfs een tarief van bijna minus 1%. Alles wijst er momenteel op dat de rentes zullen gaan stijgen, al zal dat zeker langzaam gaan. Ook voor de aandelenmarkt is dit van belang, er zijn aanzienlijke bedragen naar de beurs gebracht.  De ECB is van plan minder stimuleringsaankopen te gaan verrichten. Vanaf januari 2018 wordt dat 30 miljard per maand. Ondanks de toegenomen economische groei ziet ook de ECB nog wel wat hobbels. Winstvoorspellingen van banken blijven significant achter. Hoge schuldenlast van de publieke en private sector zetten vragen bij de houdbaarheid van de leningen in sommige landen. We zijn er nog lang niet vindt de ECB en zij zijn daar zeker niet de enigen in. Het bedrijfsleven blijft ook achter met de investeringen.

Een stijging van de dollar zou een lagere goudprijs kunnen gaan betekenen. Maar of de dollar met een hogere rente in het verschiet zal blijven stijgen, blijft de vraag. Zeker nog geen zekerheid. Het gele edelmetaal is het vorige jaar met meer dan 13% aan waarde gestegen, de beste performance sinds 2010. Goudaandelen stegen met meer dan 10%. Dit gebeurde ook allemaal tijdens de rally van de bitcoin currencies. Natuurlijk gedreven door de lage rentes, grote overheidstekorten, een zwakke US-dollar en de geopolitieke onzekerheid. En deze krachten zullen zeker niet verdwijnen in 2018. Nu de inflatie dus toeneemt en de belastingherzieningswet van president Trump naar verwachting de overheidstekorten zullen doen toenemen met $ 1.5 biljoen. Zullen juist deze factoren weer als een aanjager voor goud kunnen fungeren, zeker met de beoogde verkrapping van het monetaire beleid van de Fed.

De recente renteverhoging en de daarbij gegeven outlook werden nog versterkt door de goedgekeurde nieuwe belastingplannen in de VS. Goud en zilver maakte weer eens een zwaai omlaag. Maar het herstel werd eigenlijk best snel weer ingezet, in euro’s per kilo bleef goud net onder € 34.000 hangen. Ik noem een prijs in euro’s, maar de dollar is een zeer belangrijk component voor de goudprijs. Een zwakkere dollar gaat namelijk meestal gepaard met een hoge goudprijs. Er volgen deze laatste dagen nog wat economische cijfers die wellicht de door de feestdagen ontstane “dunne” handel  nog wel voor onverwachte prijsschommelingen kunnen zorgen. Wellicht mooie instapmomenten of juist winstnemingen kunnen dan tot de mogelijkheden behoren.

Goud en zilver zijn, zoals hierboven genoemd, dollar gedomineerde assets en reageren negatief op stijgingen in de VS. Wanneer de dollar stijgt, is deze duurder voor internationale belegger en zijn de geprijsde assets met een hogere prijs duurder. Op dezelfde manier neigen mijnbedrijven tegengesteld op de dollar. En de dollar zal dus de sleutel blijven voor een hogere goudprijs. Analisten verwachten toch een zwakkere dollar en wellicht wel tot 2023/2024. Goud en zilver zouden nieuwe “highs” kunnen noteren. Maar dan zou de dollarindex wel onder het laagste punt van dit jaar (90.99) moeten noteren . In dollars bodemde de goudprijs $ 1238 per ounce en dient een herstel naar $ 1270 moeten plaatsvinden om uit de kwetsbare spiraal te komen, anders zou goud nog wel eerst $ 1200 kunnen laten zien.

In een rapport van BMI Research staat dat de wereldwijde groei van de goudmijnproductie de komende jaren zal toenemen, ondersteund door hogere prijzen en solide projecten in belangrijke landen. Zij verwachten dat deze productie zal gaan stijgen van grofweg 100 miljoen ounce naar 125 miljoen ounce in 2016. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3 %. Wat een lichte vertraging betekend in de groei ten opzichte van het vorige 8-jaar gemiddelde van 3,1%, meldt het onderzoeksbureau.  De grootste spelers in deze industrie zijn Azië (vooral China) en Australië, naast een bescheiden groei in Rusland en de VS. Voor wat betreft de prijzen verwacht het bedrijf gemiddelden in 2018 van $ 1300 per ounce.

Goud in dollars per ounce bleek deze week de weerstand op $ 1300 te testen, maar door positieve resultaten uit de VS op economisch vlak zakte het gele edelmetaal terug naar het steunniveau op $ 1280. De groei van de economie in de VS bleek in het derde kwartaal van dit jaar een stuk hoger dan verwacht. Hierdoor kwam het commentaar van Yellen van de Fed weer iets positiever over. De verwachte renteverhoging in de laatste maand van het jaar zal inmiddels wel in de prijzen ingecalculeerd zijn. Maar toch deed de nieuwsgaring hierover de goudprijs pijn. De andere “witte” metalen vertoonden nogal een gemengd beeld. Zilver zakte in november 1 % in prijs, terwijl de 2 andere industriële metalen stegen. Platina met 3% en palladium met 4%, alle metalen gemeten in dollars. In euro’s gemeten zijn deze laatste stijgingen iets vlakker.

Goud, zowel in dollars als in euro’s lijkt vast te zitten in bandbreedtes. Vanaf september beweegt de goudprijs in dollars tussen $ 1300 en $ 1270 per ounce.  In euro’s per kilo ligt de prijs vanaf de zomer tussen  € 36.000 en € 34.500 per kilo. Het gevaar ligt dan altijd op de loer dat er een break-out plaats gaat vinden. De afgenomen geopolitieke spanningen en een dreigende renteverhoging in de V.S. zorgt voor wat spanning naar een lagere goudprijs.

Afgelopen vrijdag dipte de goudprijs in dollars met $ 10 per ounce, nadat een verkooporder op de termijnbeurs werd ingebracht voor 40.000 contracten, wat 4 miljoen ounces betekende. Blijkbaar was een grote speler uit zijn/haar goudpositie gestapt om in dollar-gerelateerde  investeringen te stappen. Zo zie je maar hoe relatief snel de goudmarkt beïnvloedbaar blijkt indien er met grotere bedragen wordt gewerkt.

Moeilijk blijft het om de richting van de goudprijs in te schatten, ook voor vermaarde analisten van Bullion Banks. UBS gaf recentelijk aan dat wanneer zij verwachten dat de prijs zou gaan stijgen het tegenovergestelde plaatsvond. Niet erg handig om je investeringen zo onder te brengen zo lijkt het dan. Geen nieuws is goed nieuws voor de aandelenmarkten, terwijl het tegenovergestde juist een van de drijfveren van een stijgende goudprijs is. 

Voor het eerst sinds 16 jaar noteerde de palladiumprijs meer dan $ 1000 per ounce. Hiermee is de prijs van dit edelmetaal weer eens hoger dan platina. De voornaamste reden van deze prijsstijging zit vooral in de beschikbaarheid van deze variant. Doordat ook speculanten/belegger het momentum voor instappen kiezen is de prijsstijging niet louter terug te voeren op de auto-industrie. Door tropische orkanen (o.a. recent Harvey) zijn er alleen in Texas in de VS bijna 500.000 auto zwaar beschadigd. Door orkaan Irma, die 2 weken later losbarstte werden er in Florida nog eens 200.000 auto’s vernield. Door de grote vraag die hieruit voort vloeit schieten de voorraden van het palladium er bij in. Ook andere metalen zoals kobalt en lithium maken dezelfde prijsontwikkelingen door. Dit dan weer door de aanzwengelende vraag naar elektrisch aangedreven auto’s.

Daarnaast wordt er in de VS en ook in grotere mate in Europa de diesel aangedreven auto’s in de ban gedaan. Veel grote steden in Europa hebben een verbod voor deze dieselgebruikers in hun centra. Zoals gezegd de uitstoot van auto’s heeft palladium het meest waardevolle metaal gemaakt op goud na. De prijs van palladium is dit jaar met bijna 50% gestegen en dat blijft dus ook voor de beleggers niet onopgemerkt. 

Het World Gold Council rapporteerde een grotere vraag naar goud in de Verenigde Staten. Dit zal onlosmakelijk verbonden zijn met de uitverkiezing van Trump als president. Volgens het WGC  hebben investeerders meer dan 35 ton toegevoegd aan hun goudinvesteringen. Een ander land dat stevig aan de weg timmert is ons buurland de Bondsrepubliek Duitsland. Er zit wel een groot verschil in het soort investering, ook al zijn beiden gedaan in goud. Onze buren kiezen veel meer voor fysiek bezit dan de Amerikanen. Laatstgenoemden gaan toch vaker in beursgenoteerde beleggingen zoals ETF’s. Als we naar Duitsland kijken, zien we een eerste ferme stijging in 2008. 2016 daarentegen toont eenzelfde jaarlijkse stijging als het topjaar in relatie tot de stijging 2008.

De recente daling van de goudprijs noopten de analisten van de UBS tot een bijstelling van hun outlook. De gemiddelde prijs voor over het volgende jaar hebben zij op $ 1325 per ounce. De komende maanden kan de goudprijs last hebben van de politiek van de Fed.  Hogere rentes kunnen immers tegen goud werken.  Aan de andere kant blijven de “haarden” als Noord Korea, Midden Oosten, Azië  en ook recentelijk Spanje de bodem van de goudprijs steunen. Hierdoor verblijft goud nog steeds in de bandbreedte in euro’s per kilo tussen € 34.500 en € 36.000. In dollars tussen $ 1250 en $ 1325.

Volgens het Britse fondshuis Schroders ontstaat er een nieuwe bull-markt voor goud (bron IEX) De beheerders wijzen op toenemende geopolitieke spanningen waardoor beleggers minder risico’s willen nemen. De situatie in Venezuela en de oplopende spanningen tussen de VS en Noord Korea kwalificeren zij als zorgelijk. Daarbij zien zij dat beleggers daar onvoldoende bewust van zijn. Een ander teken voor een nieuwe bull-markt voor goud vormt de zeer hoge waardering van aandelen. Ze stellen dat de Amerikaanse aandelen nog nooit zo hoog hebben genoteerd. Daarnaast vormt de terugtrekkende beweging van de Centrale Banken nog een extra reden om wat meer zekerheid in te bouwen. De Centrale Banken wereldwijd gaan proberen het meest extreme monetaire beleid dat ooit is gehanteerd, terug te draaien. Het laatste feit wat wordt genoemd is de groeiende vraag  naar goud vanuit China. Dat is volgens het World Gold Council het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst met 30% gestegen.

De Centrale Bank van Rusland bleef ook in augustus goudreserves toevoegen. Opnieuw werd er 500.000 ounces ( 15.6 ton) als reserve bijgekocht.  Zowel China als Rusland geloven in de waarde van goud in een tijd waarin de kracht van de dollar als wereldwijde reservevaluta zal afnemen. Goud draagt niet hetzelfde soort tegenpartij risico als valuta’s en wordt over vrijwel de hele wereld als geld gezien.


Een nieuwe testraket van Noord-Korea vanuit het Sudan-district in de Hoofdstad Pyongyang, vloog in de nacht van 14 op 15 september over Japan en stortte in de Grote Oceaan. Japan had inmiddels zijn burgers gewaarschuwd een veilig onderkomen te zoeken. Het lijkt alsof men het inmiddels gewend is. Het leidde immers niet tot grote onrust. De enigen die zich zeer scherp opstelden waren de Japanse president, Zuid-Korea, de VS en Veiligheidsraad. De raketlancering kwam nadat Noord-Korea dreigde met nucleair geweld tegen Japan en de VS, na de nieuwe (door de Veiligheidsraad goedgekeurde) sancties tegen het land.

De ECB maakte afgelopen vrijdag bekend dat het steunprogramma voor de economie wil gaan afbouwen. Deze voor goud negatieve berichtgeving werd enigszins getemperd door tegenvallende economische data uit de VS. Toch moest goud terug in waarden. De geplande overleghectiek van de FED zal maandag 19 september weer starten. Het blijft zaak dit goed te volgen omdat prijzen hier zeer gevoelig voor blijken.

De geopolitieke spanningen rond de nieuwe nucleaire test zorgde ervoor dat goud in dollars doorstoomde naar $ 1336 per ounce.  Prijzen zijn sinds juli 2017 in dollars met meer dan 10% opgelopen. Dit door een zwakkere dollar en de verhoogde geopolitieke spanningen.  De vraag is weer wat de Fed zal gaan besluiten. De intentie is nog steeds het verlagen van de balanstotalen.

Maar aan de andere kant zijn er nog wat strubbelingen inzake de uiterste termijn van de Amerikaanse schuldenlast. Het plafond moet opnieuw worden verhoogd en het Congres houdt zich daar mee bezig. Dit moet voor 29 september worden goedgekeurd anders zou de VS wellicht in default kunnen raken. Niet voor het eerst overigens, dit gebeurde ook al 2011 en 2013. Inmiddels heeft de VS een lagere (lees AA+) rating van Standard & Poor’s.

De bewegingen in euro’s worden weer eens wat getemperd door de eurodollar beweging. In eerste instantie werd de dollar zwakker en liepen de edelmetalen mee omhoog, daarna zakte de metalen in dollars en steeg de dollar. Al met al dus een relatief kleinere beweging in euro’s.

De grootste olie-importeur ter wereld, China,  is van plan termijncontracten in ruwe olie te lanceren in Chinese Yuan en inwisselbaar in goud. Tot dusver was dit alleen mogelijk in dollars. Hierdoor zal de koppeling van olie en de dollar op termijn toch overgaan in andere valuta of goud. 

Een aantal afgevaardigden van Centrale Banken van over de hele wereld  waren bijeen op hun jaarlijkse event, dit jaar in Wyoming in de Verenigde Staten. Tijdens dit event trokken de prijzen van goud en zilver al enigszins omhoog. Het was zoals altijd moeilijk om de agenda en besprekingen te peilen, maar wat duidelijk werd was dat er onzekerheid bestaat over de groei van de wereld economie. Vuurwerk werd wel verwacht van Yellen en Draghi. Onderwerpen die de revue passeerden waren het bevorderen van bedrijfsdynamiek en het waarborgen van concurrerende markten, inkomensongelijkheid en het bereiken van een evenwichtige wereldwijde economisch groei.

Zoals gezegd stokte het al op dit laatste punt, deze groei is te breekbaar en loopt terug. Verder werd er gewaarschuwd voor protectionisme en er werd  zelfs gerept over de, zoals daar werd besproken   “ ondenkbare mogelijkheid”  dat de VS er niet in zou slagen om hun schulden te betalen. Er loopt een deadline voor het congres om het schuldenplafond verder te verhogen. Op deze manier zou de overheid van de VS opnieuw geld gaan lenen om rekeningen te kunnen blijven betalen. Deze federale schuld wordt door sommigen gezien als de veiligste investering van de wereld, zelfs een korte onderbreking zou tot een nieuwe financiële crisis leiden. De congresleden hebben aangegeven dat de toestemming voor een verhoogd kredietplafond er wel zal zijn voordat de regering tegen het limiet aan knalt ergens in oktober van dit jaar. Dit weer tot ergernis van Trump, omdat hij het er al lang door wilde hebben.

De afgelopen week kreeg goud weer iets van zijn glans terug door een sterke stijging te laten zien. Zilver liet zich nog meer gelden en steeg met 3%.  Noord Korea lijkt vooralsnog de aanjager te zijn voor de onrust. De spierballentaal tussen de VS en Noord Korea was zeer verontrustend.

Toch wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de Fed de voorspelde renteverhogingen niet kan blijven waarmaken. De indicatoren over de outlook van de economie in de VS geven gemengde signalen af. In Nederland lijkt steeds minder te doen met de lage en toekomstig wellicht negatieve rente. Banken geven signalen af over de verwachte stijging van de hypotheekrentes. Dit terwijl de spaarrentes nog doorlopend lager worden bijgesteld.

Nog steeds is een aanzwengelende vraag te zijn bij de grootverbruikers van het gele edelmetaal. Het globale politieke risico noopten China, India en Rusland ertoe verder in te stappen in de veilige haven van goud. De prijs van goud is dit jaar met 12% gestegen. India liet een herstel zien in vergelijking tot 2016. De juwelenindustrie zag de vraag met 6% stijgen en importen zouden zelfs met 30% kunnen stijgen dit jaar. In China steeg de vraag naar fysiek goud (juwelen en investment-sector) met 10 %, volgens de China Gold Association.

Na de “hawkish” commentaren van een aantal centrale banken, de Bank of England, Bank of Canada, Fed en ECB moest goud meer verlies incasseren en zakte in dollars terug naar $ 1212 per ounce. Komend van $ 1250. Met “hawkish” wordt  bedoeld, een strakker economisch beleid, afbouwen van de geldmarktverruimende middelen en een hogere rente. Het tegengestelde van een “dovish” beleid. De laatste uitleg van Yellen (de president van de Fed ) echter was weer iets genuanceerder. Hierdoor ontstond er weer iets wat op een bodempje lijkt.

Al met al steeg de goudprijs met gemiddeld 8% in het eerste helft van dit jaar. In het algemeen beweegt goud tegenover de dollar, waardoor het voor de niet- VS investeerder goedkoper wordt goud te kopen. In het huidige klimaat heeft de goudprijs veel correlatie met de Yen. Wat dan ook weer wordt gezien als een “veilige haven” investering in tijden van geopolitieke en financiële stress.

Goud heeft het beoogde herstel nog niet definitief kunnen inzetten. Sterker nog, goud ging deze week nog eens kortstondig verder onderuit. Dit had volgens ingewijden te maken met een foutief ingelegde verkoopopdracht. Deze werd ingelegd op de termijnmarkt. Hierin wordt gewerkt met “lots” in plaats van ounces. Deze “lots” zijn 100 x groter. In plaats van 18 duizend ounces werd er een verkoopopdracht aangemaakt voor 1,8 miljoen ounces. Hierdoor kromp de goudprijs met meer dan $ 20 per ounce. De prijs zakte van $ 1255 naar $ 1235. Nadien is de prijs weer langzaam naar het huidige niveau van $ 1250 teruggelopen. Het kan natuurlijk ook een “bedoelde” opdracht zijn geweest om een positie in goud af te bouwen, maar dan was er waarschijnlijk een meer liquide markt voor gekozen. Centrale banken leggen deze opdrachten gewoonlijk op de fixings in. En er kan ook nog iemand zijn geweest die een bewuste tekortpositie wilde creëren en die zou dan de markt hebben kunnen verrassen. Het feit blijft dat deze markt kwetsbaar is voor dit soort transacties.

Ondanks slechtere economische cijfers en achterblijvende inflatie heeft de Fed toch besloten de basisrente te verhogen naar 1,25%. De dollarindex, waar de Amerikaanse munteenheid wordt afgezet tegen 6  belangrijkste valuta’s viel terug naar het laagste niveau sinds november vorig jaar.  Fed legde uit dat de recente cijfers incidenten zijn en dat zij dit jaar de balans willen reduceren met een aantal biljoen dollar. Deze uitkomst zat voor een groot deel in de goudprijs ingecalculeerd.

De goudprijs maakte een korte kleine beweging omlaag, net na de uitkomst van de Fed. Dit lijkt steeds weer een korte correctie die daarna weer ongedaan wordt gemaakt. De laatste maanden vindt het gele edelmetaal  overigens solide steun. Zeker nu de geluiden over een afnemende groei van de economie van de VS sterker worden. Aan de andere kant als de Fed blijft aandringen op meerdere renteverhogingen kan er wellicht toch een lagere goudprijs gezien worden.

De gespannen gebeurtenissen in het Midden-Oosten,  de onzekerheid over de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk de recente aanslagen in het V.K.  zorgden als een aanjager voor een hogere goudprijs.  Achter de recente aanslag in Iran zit volgens Iran Saudi Arabië. Verder hebben Saudi Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte aangegeven de banden te verbreken met Qatar. Dit zou onder meer te maken hebben met het feit dat volgens die landen Qatar de Moslim Broederschap ondersteunt én steun zou geven aan Iran. Die Moslim gemeenschap zou een bedreiging vormen voor de regeringen van die landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Qatar aangepast door deze toenemende onrust in dat land.

Volgende week zal de Fed gaan beslissen of er een nieuwe renteverhoging plaatsvindt. Een eventuele verhoging zou een goed momentum kunnen zijn voor een aankoop, want goud zal dan tijdelijk wat onder druk komen.  Vandaag (lees 8 juni 2017) zal ook de ECB over hun monetaire beleid beslissen.  Of de stimulerende maatregelen gaan worden afgebouwd is nog maar de vraag. De economie zou aantrekken maar de inflatie blijft nog achter.

Na de recente correctie van de goudprijs naar $ 1225 heeft het gele edelmetaal weer een kleine opmars kunnen maken.  Goud noteert momenteel weer $ 1265 per ounce. De vraag naar munten blijft zeer sterk. Geopolitieke spanningen werken hier ook weer aan mee.  Komende verkiezingen in Duitsland en Italië, Grieks onheil met betrekking tot  hun faillissement en dan weer de raketproeven van Noord Korea. Al met al zit er genoeg spanning om de goudprijs te kunnen opstuwen.   Al vinden er nog steeds correcties naar beneden plaats die moeilijk te verklaren zijn.

De druk omhoog blijft plaatsvinden, 25 basispunten renteverhoging van de Fed zit min of meer reeds in de prijs verdisconteert. Een uitblijving hiervan zal als een aanjager fungeren voor goud. De inflatie, of liever het gebrek hieraan, werkt het renteverhaal van de Fed tegen. Dan hebben we ook nog het naderende plafond van de schulden last van de VS, terwijl Trump nog genoeg plannen heeft. Als een renteverhoging uitblijft zou goud zo maar naar $ 1300 per ounce kunnen gaan oplopen.

Na een aantal weken met oplopende koersbewegingen moest goud alsnog een diepe duik omlaag incasseren. De onzekerheden liepen wat uit de markt met name dan de Franse verkiezingen. Met daarnaast nieuwe speculaties over een nieuwe renteverhoging van de Fed zorgde dat ervoor dat er een “overbought”-signaal voor goud werd afgegeven, wat inhoudt dat koersen wat te ver waren opgelopen.

Goud in euro’s zakte terug tot onder € 36.000 per kilo, meer dan € 2000 lager dan 2 weken geleden. In dollars per ounce zakte goud van $ 1275 naar $ 1225. De verwachting is dat goud eventueel nog $ 1220 zou kunnen testen, indien de outlook van de economie in de VS dezelfde blijft, zou de ondergrens moeten zijn. Met een eventuele nieuwe renteverhoging in de VS zou de prijs wellicht verder onder druk komen te liggen. 

De goudprijs werd afgelopen week opgedreven door zorgen op het politieke vlak en zorgen over de veiligheid. De recente ontwikkelingen in Korea, de spanningen rondom Syrië, aanslagen in Egypte en de komende verkiezingen in Frankrijk zorgden ervoor dat investeerders weer eens in goud stapten. Daarnaast kondigde Yellen van de Fed haar rentebeleid nogmaals aan. Afgepaste verhoging van de rente voor een gezonde groei van de economie. De kosten voor het financieren van alle overheidsuitgaven is reeds fors opgelopen, mede door de recent opgehoogde basisrente. Tegenvallende banencijfers in de VS kunnen er wellicht voor gaan zorgen dat renteverhogingen wat verder vooruit worden geschoven.

Een potentieel conflict ontspint zich tussen de VS en Rusland over Syrië, waarbij Poetin sprak over “een daad van agressie tegen een onafhankelijke staat”. Inmiddels is een Russische oorlogsvloot opgestoomd in de richting van de US Navy vloot. In Europa wordt een afweerzone gecreëerd tegen Russische agressie aan de oostkant van Polen en in de Baltische staten. Dit om een nieuw geval als in de Oekraïne te voorkomen. 

Na de “verwachte” renteverhoging van de Fed in de V.S. heeft goud z’n draai naar boven weer gevonden. Dit ook mede door het commentaar van Yellen wat daarbij gegeven werd. Er werd verwacht dat er een meer strijdlustig commentaar met betrekking tot de rentepolitiek te horen zou zijn. Dit viel dus tegen en daarbij vindt Trump de nodige tegenslag. Obama-care is nog niet van de baan en de hervormingen van de gezondheidszorg, het belastingstelsel en de infrastructuur blijven voor hem de uitdaging.

De ECB maakte duidelijk dat er geen snelle afbouw van de stimulerende economische maatregelen kunnen worden verwacht. Gisteren was een historische dag voor de Britten met hun Brexit echec. Er zal in de komende periode een nieuwe stres-test voor banken in het Britse Koninkrijk plaats gaan vinden. Deze is nodig omdat er verwacht wordt deze sector extra onder vuur zal komende te liggen na de verwijdering uit de Europese Unie. Deze angst krijgt waarschijnlijk ook vat op de aandelenmarkt en daar kan goud weer van profiteren. Daarbij functioneert goud als een commodity en niet als een valuta, wat geen kwaad kan ik deze Brexit context. En dan komen de verkiezingen in Frankrijk eraan en wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke Frexit. De rechter vleugel van het land, onder Marine Le Pen, wil er zo snel mogelijk uit. Maar dat hadden we ook onder de aanhang van Wilders in ons land al gehoord en behoort niet meteen tot de mogelijkheden. Nog even terugkomend op Brexit, dat heeft ervoor gezorgd dat in het Verenigd Koninkrijk de vraag naar fysiek goud in onder andere goudbaren en munten met meer dan 35% is gestegen.

 

Na een veelbelovende start van dit jaar, werden de koersen van de edelmetalen flink onder vuur genomen en moesten meer dan 3% aan prijzen inboeten. De aanjager voor deze correctie bleek dan toch weer de rente-outlook van de Federal Reserve Bank met betrekking tot de dollar. Echter deze recent ingecalculeerde prijsdaling in verband met deze renteverhoging bleek dermate groot dat ook daar weer een reactie uit voortkwam. Goud reageerde met een prijsstijging in euro’s naar € 36.800. Voor de lange termijn blijft de outlook voor goud onveranderd, op korte termijn dus wel. En deze grillige bewegingen kunnen weer mooie instap momenten opleveren voor het edelmetaal.

 

Zoals gezegd de rentepolitiek, de reële rente (inflatieverwachting) en de waarde van de dollar. Beiden daalden in de eerste twee maanden van dit jaar, hetgeen een steun voor de goudprijs betekende.  Even noteerde goud in dollars iets onder $1200 per ounce, om daarna weer iets op te veren. Los hiervan is er vaker sprake van een correctie na een serie prijsverhogingen, wat als een usance van het marktmechanisme wordt gezien. Er wordt ook uitgekeken naar macro economische cijfers uit de VS, in elk geval die van de werkgelegenheid. Als deze weer hoger uitvallen dan verwacht kan goud daar opnieuw een tikje van ondervinden. Cijfermatig wordt er ook gekeken naar de uurlonen, indien deze sterker stijgen dan de rente kan dit slechter uitvallen voor de dollar en juist weer positief voor goud.

.

De goudprijs moest weer iets een kracht inboeten nadat investeerders verwachten dat de Fed de rente deze maand zal gaan verhogen. Lagen de voorspellingen over een mogelijke renteverhoging in eerste instantie op 35% vorige week, deze steeg afgelopen woensdag naar bijna 85%.  In eerste instantie zien we de goudprijs dan weer wat zakken en de dollar aan kracht toenemen. In dollars per ozs ligt een steunpunt op $ 1.236. Toch staat goud op een rendement dit jaar van 8.5%. De recente speech van Trump was er een met een hoog retorisch gehalte en weinig in  detail. Trump pleite voor een 1 miljard investering in de infrastructuur en “imposante” belastingverlagingen. Er werd niet bij genoemd wie en hoe dat betaald zou gaan worden. Komende vrijdag wordt weer een toespraak van de Fed (Yellen) verwacht die weer wat meer richting zal gaan geven aan de dollar.

Volgens de Chinese “Lunar” kalender is 2017 het jaar van de Haan. Of goud net zo zal gaan kraaien ? De markten (vooral China) zijn er in elk geval klaar voor. Een aanzwengelende vraag zorgde voor een degelijk begin van 2017. Investeerders proberen met behulp van investeringen in edelmetaal risico’s af te dekken voor o.a. de depreciatie van belangrijke valuta, de onzekerheid over het China-beleid van de Amerikaanse president Trump en de belabberde economische situatie van Europa. Analisten concluderen dat  de vraag vanuit China veel groter nog is dan eerder aangegeven. Veelal wordt er uitgegaan dat de grootste stroom vanuit Zwitserland ( 440 ton) komt. Echter een veel groter deel  (770 ton) wordt door de Chinezen zelf aangedragen en wordt geleverd vanuit Hong Kong.

Het blijft onrustig vanuit het VS kamp. De verschillende spraakmakende acties van Trump laten zien dat het hem ernst is met zijn verkiezingsprogramma. Wie in de weg staat wordt geruimd.  Voor degenen die niet meteen zijn standpunten toejuichen heeft hij onder andere via social media zijn oordeel snel geveld. Goud laat het begin van dit jaar weer meteen zien dat markten reageren op berichtgeving vanuit het “Witte Huis”.  Er wordt vanuit gegaan dat als Trump zijn immigratie politiek handhaaft dit een steun voor de goudprijs zal zijn. De ontzegging om vanuit een aantal islamitisch georiënteerde landen naar de VS te reizen, het herschrijven of niet nakomen van handelsovereenkomsten die voor een toename van banen voor Amerikanen zou moeten gaan leiden, hebben Trump naar het "Witte Huis" gebracht. Donald Trump lijkt de eerste nog in levende politicus te zijn die wel heel strikt zijn verkiezingsprogramma nakomt. 

Alle waren gericht op de inauguratie van Donald Trump afgelopen vrijdag. “Making  America great again” was het credo van de nieuwe president van de machtigste natie ter wereld. Wat dat voor goud zal gaan betekenen is verwachtingsvol. Van oudsher was Trump een voorstander van een rol  van goud in het monetaire systeem. Het is natuurlijk hoogst twijfelachtig of Trump überhaupt een rol kan en wil spelen in de beïnvloeding van de goudprijs. Zoals gebruikelijk wordt de goudprijs onder meer bepaald door de beïnvloeding  van de Fed in de rentepolitiek en het effect hiervan op de termijnmarkt van de goud handel. De retoriek van de inauguratie was toch uit hetzelfde hout gesneden als de agressieve campagne van Trump. Daar hadden zelfs de Republikeinen liever een constructiever verhaal willen horen. De platte politieke spelletjes duren vooralsnog nog voort.

Het einde van het tijdperk Obama nadert en er wordt benieuwd uitgekeken naar de eerste officiële speeches van Trump als president. Begin deze week werd wel duidelijk dat de Republikeinse achterban de touwtjes stevig in handen heeft. Trump moest bakzeil halen in de Russische spionage-kwestie. Goud lijkt inmiddels wat uit gebodemd en vindt steun op $ 1170 per ounce. Dat was wel even nodig omdat de laatste weken van het vorige jaar duidelijk niet de sterkste waren van de gele edelmetaal. Met meer dan 12% moest de goudprijs in dollars terug na de verkiezing van Trump. 

De Chinese vraag naar goud lijkt oneindig. Er klinken zelfs geluiden dat de Chinese overheid restricties wil gaan opleggen op het aantal import licenties. De premies op de Shanghai Gold Exchange liepen op naar meerjarige record hoogten. De meerprijs ten opzichte van beurs in Londen liep op van $ 22 naar $ 28 per ounce. De weken ervóór werd er al wat nerveus handel gedreven met een opwellende angst dat er een tekort zou dreigen. Dit zou dan veroorzaakt worden door het gelimiteerde aantal import licenties. De Chinese vraag zal naar alle waarschijnlijkheid aangejaagd blijven op weg naar het nieuwe Chinese nieuwe jaar eind Januari. Er werd in de eerste drie kwartalen van dit jaar meer dan 1400 ton aan goud verhandeld.

Leuk om te melden is dat de recent als nieuwe president van de VS gekozen Trump in gesprek gaat met John Allison, die een voorstander is van een marktstandaard zoals de gouden standaard. Hij wordt genoemd als de beoogde nieuwe minister van financiën voor de VS. Of er inderdaad plannen gaan komen voor de invoering van een nieuwe gouden standaard is natuurlijk nog maar de vraag. Maar als dit werkelijk wordt overwogen zal dit zeker effect voor de goudprijs gaan betekenen.

Vóór de verkiezingen in de VS was alom de prognose dat het positief voor goud zou zijn als Trump verkozen zou worden tot president. Dit werd dus snel gelogenstraft, na een kortstondige kleine prijsstijging zakte goud steeds verder onderuit. Sinds het moment van verkiezing van Trump zakte goud in dollars met meer dan 10%. Het steunpunt op $ 1200 werd doorbroken en goud zakte zelfs door naar $ 1175. 

Trump gekozen tot president van de Verenigde Staten. Bij de laatste peilingen lagen de kansen min of meer gelijk verdeeld over beide partijen. Toch werd er verrast gereageerd op de uiteindelijke uitslag. Prematuur aan de verkiezingen werd rekening gehouden met ferme prijsstijgingen van het gele edelmetaal. Goud steeg op de “morgen-after” met ongeveer € 800,- per kilo. In dollars per ounce steeg goud van $ 1275 tot boven $ 1300, echter maar voor zéér korte duur. Een correctie volgde. In euro’s per kilo terug tot € 36.000 en in dollars per ounce zakte goud zelfs naar $ 1215.

Als we puur naar de technische analyse kijken is goud in dollars naar beneden uitgebroken. $ 1250 is ruimschoots doorbroken en daar lag een sterk weerstandpunt.  Sommige analisten geven aan dat er zelfs een daling richting $ 1000 per ounce mogelijk kan zijn in 2017. In euro’s is de daling minder extreem gegaan en in beide gevallen liggen koersen weer ruim boven de laagste noteringen.