Goudprijs “gevangen” binnen bandbreedte

Ron Schouten | 13 november 2017

Goud, zowel in dollars als in euro’s lijkt vast te zitten in bandbreedtes. Vanaf september beweegt de goudprijs in dollars tussen $ 1300 en $ 1270 per ounce.  In euro’s per kilo ligt de prijs vanaf de zomer tussen  € 36.000 en € 34.500 per kilo. Het gevaar ligt dan altijd op de loer dat er een break-out plaats gaat vinden. De afgenomen geopolitieke spanningen en een dreigende renteverhoging in de V.S. zorgt voor wat spanning naar een lagere goudprijs.

Afgelopen vrijdag dipte de goudprijs in dollars met $ 10 per ounce, nadat een verkooporder op de termijnbeurs werd ingebracht voor 40.000 contracten, wat 4 miljoen ounces betekende. Blijkbaar was een grote speler uit zijn/haar goudpositie gestapt om in dollar-gerelateerde  investeringen te stappen. Zo zie je maar hoe relatief snel de goudmarkt beïnvloedbaar blijkt indien er met grotere bedragen wordt gewerkt.

Moeilijk blijft het om de richting van de goudprijs in te schatten, ook voor vermaarde analisten van Bullion Banks. UBS gaf recentelijk aan dat wanneer zij verwachten dat de prijs zou gaan stijgen het tegenovergestelde plaatsvond. Niet erg handig om je investeringen zo onder te brengen zo lijkt het dan. Geen nieuws is goed nieuws voor de aandelenmarkten, terwijl het tegenovergestelde juist een van de drijfveren van een stijgende goudprijs is.

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor investeringen in crypto-munten en het gevaar van grote koersfluctuaties in deze markt. Deze is net als de goudmarkt een optie tegen de gevestigde (aandelen)markten. Er gaan al geluiden dat er min of meer officiële (gereguleerde) cryptomunten gecreëerd gaan worden door centrale banken. Wat zal er dan met de huidige crypto markt gaan gebeuren?

Centrale banken van Rusland en China blijven hun reserves in goud vergroten. Als risicospreiding, maar ook als middel om de dominante rol van de US/dollar in te dammen. In de oliehandel vinden er reeds verrekeningen plaats in goud. Zogenaamde toekomstige plannen om de valuta van deze grote mogendheden “te dekken door goud” doen al geruime tijd de ronde. Het zou voor goud een flinke steun in de rug betekenen, maar ook de investeringen die deze centrale banken doen in het gele edelmetaal zorgt voor steun aan de goudprijs. Daarnaast is de Russische campagne om op grote schaal goud aan te kopen bedoeld om het land garanties te bieden tegen het aangescherpte beleid van de Amerikaanse Federal Reserve Bank en de groeiende spanningen tussen de VS en Rusland.

Platina liet een lichte prijsstijging zien, min of meer door de eurodollar beweging en het feit dat er een kleine correlatie met de goudprijs bestaat. De outlook voor dit metaal blijft toch negatief. De klimaattop in Bonn stelt een reductie van 30% van de uitstoot van auto’s in 2030 voor. Zo loopt de productie van dieselmotoren nog steeds sterk terug. In Duitsland is het aandeel van dieselmotoren voor het eerst onder de 35% gedaald. De palladiummarkt laat nog steeds tekorten zien in een aantrekkende markt. Dat zal, naar verwachting, nog wel even aanhouden.