ONS BELEID

Het is vast beleid van Tov Hazel om hoge ethische standaarden te waarborgen in al haar bedrijfsprocessen, te voldoen aan alle relevante wetgeving en om alleen zaken te doen met personen welke zelf ook aan die juridische en ethische normen voldoen. We werken alleen met externe partijen wanneer er volledige openheid van zaken bestaat en de zekerheid van legaliteit in alle transacties is verzekerd.

Dit beleid is in de hele vennootschapsrechtelijke structuur van Tov Hazel onverdeeld van toepassing en wordt nageleefd door alle medewerkers.

We zullen onder geen omstandigheden participeren in transacties welke een criminele of terroristische oorsprong hebben.