KENGETALLEN 2012

Hoofdkantoor: Rotterdam
Medewerkers: 12
Omzet:  € 140.000.000
Aandelen: 100% privé

Product hoofdstromen:

Verwerking goud: 8.000 kilo
Verkopen goud:  3500 kilo