Leading the way in precious metals

Tov Hazel is sinds 2008 uw partner van eerste keuze voor alle zaken die met edelmetaal te maken hebben.

Wij produceren, analyseren, verwerken, financieren en verhandelen edele metalen die nodig zijn voor klanten wereldwijd.
Het laatste nieuws over de edelmetaalmarkt
Ron Schouten | 30 augustus 2016

Federal Reserve voorzitster Janet Yellen liet uit haar recente speech doorsijpelen dat er ruimte zou ontstaan voor een renteverhoging. Ze refereerde niet duidelijk aan een termijn wanneer deze plaats zou kunnen vinden. Dit werd wel meteen weer door de markten opgepikt. De speculaties over een renteverhoging stegen van 20 naar 40% voor een rentestijging in september, terwijl een verwachte rentestijging in december naar 65% steeg. Hierdoor zakte goud én zilver meteen wat verder terug.  Goud in dollars zakte terug naar $ 1320 per ounce, door de euro/dollar beweging bleef de daling in euro’s iets beperkter. Goud dipte naar € 1180 per ounce.

Toch wordt er alom meer naar de geldmarktverruiming gekeken, de balance-sheets van de 4 belangrijkste centrale banken (ECB, US, China en Japan) zijn in vergelijking met begin 2005 met 300% toegenomen. De globale gedolven goudvoorraden  stegen 200 % in waarde. En als we zouden aannemen dat men de waarde moet waarderen als de waarde van de 4 belangrijkste balanstotalen dan zou de handels-prijs dichter naar $ 1700 moeten liggen. Dit allemaal volgens Deutsche Bank. De conclusie was min of meer dat, zolang de centrale banken aanhouden met geldmarktverruiming, de goudprijs hoog zal blijven.