Geplaatst op

Goudprijs zet hoogste koers neer van dit jaar.

Goudprijs zet hoogste koers neer van dit jaar.

 

Al zijn we pas in juni, de goudprijs is aan een mooie inhaalslag begonnen. In dollars per ounce de hoogste sinds 2013 namelijk $ 1385, handelend hier in Nederland zien we € 39.400 per kilo slechts hoger terug halverwege 2016. Hieraan ligt dus de eurodollar beweging ten grondslag.

De economie in de VS blijkt ernstige afkoelingsverschijnselen te hebben, waardoor de Fed het rentespook weer eens uit de kast haalde. De functionarissen van de Fed hebben het niet zozeer over of er een renteverlaging komt maar over wanneer deze wordt aangekondigd. De laatste 30 dagen klom de goudprijs van € 36.500 naar € 39.500, een mooi rendement.

Het huidige klimaat met veel onrust zoals handelsembargo’s en spanningen in het Midden Oosten is bij uitstek een voedingsbodem voor het “gele” edelmetaal. De recente aanvallen op olietankers in de golf van Oman zorgde voor een aanjager bij olieprijzen en ook hier kreeg goud iets van mee.

Zilver blijft vooralsnog wat achter, zoals het de laatste jaren reeds tentoonspreidde. Maar het lijkt erop dat ook op dat gebied de nodige inhaalslagen wel bijna moeten gaan plaatshebben. En dan kan het met zilver heel hard gaan. Zoals in het verleden reeds enkele malen is gebeurd.

Goud heeft nu in elk geval een aantal belangrijke weerstandsniveaus doorbroken, in dollars per ounce lonkt $ 1400, terwijl in euro’s per kilogram € 40.000 in zicht komt.

Geplaatst op

Goudprijs gevangen binnen dunne bandbreedte ?

De Goudprijs lijkt gevangen binnen een dunne bandbreedte. In dollars verkeert de prijs per ounce de laatste 12 maanden tussen $ 1175 en $ 1340 en in euro’s per kilo het laatste half jaar tussen €34.500 en € 38.000. Er liggen natuurlijk een aantal factoren aan ten grondslag, maar opmerkelijk was de actie van de BIS. Deze “Bank for International Settlements” (min of meer de Centrale Bank van de centrale banken) liet zien dat de goud-positie van de BIS is afgenomen met ongeveer 135 ton. Dit betreft een tegenwaarde van meer dan € 6 miljard. Op zich een opmerkelijke actie gezien de tactiek van de diverse centrale banken die de laatste maanden alleen “koper” waren en zich wilden beschermen tegen de geopolitieke spanningen en financiële onrust. De BIS is een belangrijke speler binnen de edelmetaalmarkt. Het is (nog) niet nader te bepalen of dit zou gaan over een afname in de positie van fysiek goud of afgeleide producten (papier goud). Heeft de BIS invloed op de goudprijs ? we kunnen alleen maar speculeren, zoals of de BIS actief intervenieert. Er moet echter wel worden opgemerkt dat de BIS sinds eind februari aanzienlijke hoeveelheden goud heeft verkocht en de goudprijs sinds die tijd met iets meer dan 2% is gedaald.

Een ander opmerkelijke constatering is dat de goud-zilver ratio op het hoogste punt staat sinds 25 jaar. Is de huidige waarde voor het zilver marktconform of wordt het “witte edelmetaal” schromelijk ondergewaardeerd. De tijd zal het moeten uitwijzen, maar een fikse stijging van de zilverprijs zal niet echt meer tot een verrassing gerekend mogen worden. De huidige ratio ligt boven 85 en het gemiddelde zou ergens tussen 15 en 50 liggen. Sommige analisten geven dan ook aan dat huidige niveaus goede koop-momenten zouden kunnen zijn.

De positieve items die nog steeds aanwezig zijn voor een steun voor goud is

 • Meer volatiliteit op de aandelenmarkt
 • Sneller dan verwachte afvlakking van de economische groei in de VS
 • Eerder dan verwachte renteverlagingen in de VS
 • Het vooruitzicht dat China blijft diversifiëren van Treasuries naar goud (zoals Rusland heeft gedaan )

Het blijft “koffiedik kijken” ook voor wat betreft eventueel een aanwakkerende inflatie, zo blijven de dips in de markt een mooi moment om iets met fysiek goud en/of zilver te doen.

Goudprijs in euro’s per kilogram

Geplaatst op

Centrale banken en goud.

Venezuela verkocht  de afgelopen maanden ongeveer $ 400 miljoen aan goudreserves ondanks een groeiende internationale druk op het land om dit niet te doen. Het land zou juist hun tegoeden moeten bevriezen. Het bedrag zou ongeveer 9 ton aan goudreserves betekenen. Er ontstond dus een daling van de totale reserves, tot ongeveer $ 8,5 miljard, volgens de Centrale bank. Waarvan er nog ongeveer $ 5 miljard aan goud opgeslagen ligt. De verkoop kan betekenen dat president Maduro een manier heeft gevonden om de economische blokkades te omzeilen. Hij heeft inmiddels reserves van de hand gedaan in onder meer verkopen aan de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, omdat sancties steeds meer zijn autoritaire regime afsneden van het mondiale financiële systeem. Daarnaast probeert de oppositie ( Guaido ) met steun van tientallen landen de financiële middelen van Venezuela langzaam naar het buitenland te transfereren.

De daling van de totale reserves zou ook kunnen betekenen dat de bank goud afschrijft waar ze geen toegang meer toe heeft, inclusief een deel van $ 1 miljard die de waarde van de Bank of England heeft. De bank heeft de verzoeken van de regering om het te repatriëren ontkend. Inmiddels heeft een noodteam van ongeveer 100 werknemers van de ongeveer 2000 sinds de stroomstoring van het land de regie en nadruk op transacties tussen de lokale banken en reserves. Andere Centrale banken dan in Venezuela houden hun goudvoorraden stevig tot hoger op peil. Om, zoals reeds vaker genoemd, te spreken over China, Rusland, Korea en India. Al wilde in Europa Italië er recent nog een deel van verkopen om hun overheidstekorten wat te kunnen compenseren. Hetgeen ze overigens niet voor elkaar kregen.

Intussen lijkt de opmars van de goudprijs tijdelijk een halt toe geroepen te zijn, de meeste analisten vertrouwen er inmiddels op dat de goudprijs eind van dit jaar en wellicht verder in 2020 zal doorstijgen.

De outlook van zilver lijkt een aanjager in India te hebben. Sterke groei van baren en munten vanuit dat land vielen in het oog. Verder is de vraag naar zilver uit industriële oogpunten met 4% gestegen. Onder andere de juwelen industrie en de aanhouden vraag naar zonnecollectoren zorgden hiervoor. Voor wat betreft de vraag is het leeuwendeel hiervan de vraag vanuit de industriële sector. Wat we ook zien is dat de industriële productie vanuit de mijnen sinds 2015 aan het teruglopen is. Er zou zich op korte termijn een serieus probleem kunnen voordoen met betrekking tot het vraag en aanbod vraagstuk.

Op dit moment bivakkeet het “witte” edelmetaal nog steeds rond € 425 per kilo en in dollars per ounce $ 15,-. Terwijl de pieken omhoog hierbij langer terug moeten worden gezocht. Bovenstaand verhaal zou hier dus verandering in kunnen brengen. En dan zouden huidige niveaus daar een goede basis voor kunnen zorgen. Een goed alternatief hierbij is de BTW-vrije variant bij Tov Hazel Opslag NV. Hierbij worden er grotere 1000 ounce baren opgeslagen op een Douane-entrepot in onder ander Zwitserland. Een ander optie is natuurlijk de mogelijkheid voor de aanschaf van zilveren munten bij Tov Hazel Precious Metals NV.

Als eerste grafiek de lange termijn afbeelding van de LBMA in dollar per ounce en daaronder zilver in kilogrammen van het afgelopen jaar van Tov Hazel.

Geplaatst op

Koersverloop goud blijft grillig

De ferme koersstijging van het goud werd afgelopen week abrupt gecounterd door winstnemingen en de berichtgeving dat er wellicht een kleine impasse kan worden doorbroken in het globale handelsembargo. In dollars werd een correctie van $ 1340 per ounce naar $ 1280 waargenomen. Dit is, niet geheel toevallig, exact de range die het handelshuis in commodity’s INTL voorspelt de komende dagen. Een wat zwakkere dollar zou de steun voor de goudprijs kunnen betekenen. Een andere grote speler als Goldman Sachs stelde hun verwachtingen naar bóven bij. De verwachting in 3 maanden op $ 1350, 6 maanden $ 1400 en 12 maanden $ 1450.

De lage economische groei in Europa en aanhoudende lage rentes zullen Europese ETF-aankopen verder stimuleren. Verhoogde geopolitieke spanningen en de opkomende markten die onder druk komen te liggen. Neem daarbij de zwakkere dollar en de vraag naar goud zal toenemen, is de filosofie achter de gedachte.
Verder wordt verwacht dat de globale goudproductie volgend jaar zal gaan terugvallen. China wordt daarbij als eerste genoemd, er is in China een hernieuwde focus op het verkennen en ontwikkelen van grote en langlopende projecten voor goudwinning vereist. Kleine projecten zullen te kostbaar blijken. De top 10 goudmijnen delfden in 2009 419 ton goud terwijl dat op dit moment slechts 227 ton zou zijn. Met een grotere vraag naar goud als investering voor zekerheid zal het aanbod in de knel kunnen komen waardoor prijzen verder kunnen stijgen.

Een eventueel afwenden van een handelsoorlog tussen de twee grootmogendheden kan dus een tijdelijke daling voor de goudprijs betekenen. Wat niet wegneemt dat er dus nog tal van andere zaken blijven spelen. De EU mort over het begrotingstekort van Italië en Frankrijk lijkt het voorbeeld van Italië te willen volgen. De goudreserves van Italië zullen volgens gouverneur Visco tot de reserves van de centrale bank van dat land blijven behoren. Ze mogen niet worden gebruikt om hoge overheidsuitgaven van dat land te “funden”.

Goud in euro’s per kilo heeft na het bereiken van de top tot dusver dit jaar in februari boven € 38.000 aangetikt en is inmiddels weer wat teruggezakt naar € 36.500. en zo kunnen deze grillige koersbewegingen nog voor wat winsten zorgen of weer nieuwe instapmomenten. Zilver moest in de beweging weer mee met het goud, waar het platina ook min of meer in volgde. De enige uitzondering blijft palladium. De markt hierin ligt aardig overhoop en geven torenhoge premies op termijncontracten en grotere spread op aan-en verkoopprijzen. Het aanbod blijft te gering en er zijn opnieuw onrusten voorspeld in Zuid Afrika.

Geplaatst op

Vooruitzichten goud 2019

Na een sterke eindejaarsrally de laatste weken van het vorige jaar, moest goud in het begin van 2019 pas op de plaats maken. In euro’s per kilo noteert goud nu € 1000 per kilo hoger dan begin december. Analisten verwachten dat de inflatie zal gaan stijgen de komende maanden, goud zou dan een goede hedge kunnen betekenen. De signalen die we de laatste maanden van de centrale banken krijgen liegen daar ook niet over. De centrale bank van Rusland liet zelfs een nieuw record zien en passeerde China op de wereldranglijst. Goud vertegenwoordigt inmiddels meer dan 18 % van de totale internationale reserves van Rusland.

Ook China gaf recentelijk nog aan hun reserves verder te hebben opgehoogd. Alleen is dat land daar wat minder transparant in. Diverse analisten veronderstellen dat de werkelijke hoeveelheid aan goudreserves van China een stuk groter zijn dan wordt doorgegeven. Rusland is volgens de recente publicaties van het World Gold Council China gepasseerd op de ranglijst.

Het zal dit jaar ook spannend blijven wat de Fed met de rente zal gaan doen. Recentelijk meldde de Fed aan te zullen kijken hoe de economie in de VS zich blijft manifesteren. De rem op de rente zal zeer waarschijnlijk de rem loslaten op goud kunnen gaan betekenen. Goud lijkt op dit moment nog relatief goedkoop. De koopkracht van goud kan niet worden verlaagd door het monetaire beleid. Bovendien heeft goud géén- in schril contrast met bankdeposito’s –  krediet- of wanbetalingsrisico. Goud is echter alleen een echt effectieve ‘portefeuilleverzekering’ als je het voor een redelijke prijs kunt kopen. Met het goud momenteel aan de goedkope kant: is goud een verleidelijke casus voor beleggers die bescherming zoeken tegen negatieve marktrisico’s. Wel weer bewust blijvend van het feit dat prognoses voor edelmetalen met veel onzekerheid gepaard gaan.

Palladium blijft de show stelen door onverminderd de aanjager te blijven voor alle edelmetalen. Alhoewel diverse signalen aantonen dat de automobielindustrie terugloopt. In Europa en China daalde de omzet. Daar tegenover staat het feit dat strengere emissiegrenswaarden over de hele wereld weer een steun voor het duurste “witte” edelmetaal kan zijn. En wordt palladium nog extra omhoog gestuwd door een acuut tekort aan onmiddellijk aanbod. Palladium noteert thans bijna € 39.000 per kilo.

In dollars (usance in de markt) schuurt de goudprijs tegen de sterke $ 1300 per ounce weerstand. Om dan maar een voorspelling te quoten van één van de analisten:  hoogste koersen rond $ 1400 en steunpunten nét onder $ 1300 met een gemiddelde goudprijs op $ 1335 over het komende jaar. We zullen het wel gaan zien, vergeet ondertussen niet om even snel op Tov Hazel te checken of er misschien nog iets moet worden bijgekocht, succes in elk geval!

Grafiek goud in euro’s per kilo


Grafiek palladium in euro’s per kilo

Geplaatst op

Palladium haalt de prijs van goud in.

Zorgen over tekorten op de fysieke markt blijft de prijs van palladium opstuwen. Zo sterk dat deze week de prijs van dit “witte” edelmetaal de prijs van goud ingehaald heeft. Waar goud deze week langzaam maar zeker de € 35.000 grens per kilo naderde piekte palladium meteen al hoger dan zijn “gele” variant. Voor het eerst in 16 jaar passeerde palladium de prijs van goud.

Palladium wordt op grote schaal gebruikt in katalysatoren van benzinemotoren. Platina wordt in die vorm gebruikt in dieselmotoren. En deze laatste variant ligt de laatste maanden stevig onder vuur. Nu werd deze korte koersopleving van het palladium, bijna zoals gebruikelijk, gevolgd door grote winstnemingen. Hierdoor moest palladium weer wat aan kracht inboeten, maar de up-trend is nog in tact.

De voorraden van palladium zijn zeer beperkt. De kosten voor het lenen van dit metaal op 1 maands termijn lag op bijna 25%, 7 keer hoger dan de opbrengst van 10-jaars treasury-papier. Het tekort van palladium zal in 2019 verder toenemen. Men verwacht een tekort van 1,4 miljoen ounces, terwijl er dit jaar al een tekort van 1.2 miljoen ounces was. Het aanbod blijft dus min of meer gelijk, terwijl er een groeiende vraag uit de auto-industrie zal komen.

De vraag naar palladium voor autokatalysatoren zou kunnen gaan stijgen in lijn met de productie van elektrische voertuigen. Mede door de wereldwijde inspanningen om emissies te verminderen en de vervuiling verder tegen te gaan. De EU heeft een bindende doelstelling om in 2030 40% minder schadelijke uitstoot te hebben als in 1990. China streeft naar een reductie van 25% ten opzichte van 2005.  

Waar goud nog wat wordt getemperd door de zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China liet palladium dus een stijging van meer dan 50 % zien. Goud zal daarentegen zeer waarschijnlijk ook nog wel van zich laten horen het komende jaar. Diverse analisten zien de prijs voor goud dan toch ook aanzienlijk stijgen.

Palladiumprijs in euro’s per kilo
Geplaatst op

Stabiel in goud.

Het Britse pond dook onderuit tegenover bijna alle ander valuta én goud. Dit onder meer door de kwetsbare onderhandelingen die het VK met de EU inzake de Brexit. Hierbij wordt een harde Brexit niet uitgesloten. Wat gepaard zal gaan met veel handelscomplexiteiten en belemmeringen. De tijd dringt en dat werd ook zichtbaar in de notering van de valuta van het Verenigd Koninkrijk. Het pond zakte bijna 3% in 24 uur. Financiële analisten maken zich zorgen over meer extreme uitkomsten van de Brexit-gesprekken. Nieuwe record-highs van goud in Britse pond zou zo maar in het volgende jaar kunnen gaan plaatsvinden.
Dit geeft aan dat goud hierin een belangrijke rol blijft spelen. Als een soort katalysator wordt de koers van de goudprijs naar hogere niveaus getild tegenover de risicofactor. Centrale banken hebben in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw hun goudreserves uitgebreid. Volgens het World Gold Council is de wereldwijde vraag naar goud het derde kwartaal van dit jaar meer dan 6 metrische ton hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De aankopen van centrale banken onderging een stijging van meer dan 20% met het jaar ervoor. Het blijft een teken aan de wand dat zij hiermee op deze manier blijven volharden. Dat zou ook voor de “gewone” investeerder een signaal kunnen betekenen. Maar hier hebben we het al vaker over gehad. Goud geldt als een risicospreiding/verzekeraar.
Naast goud en zilver als steady safe-haven investering lopen de twee andere “witte” metalen stevig uit de pas. Platina heeft nog steeds veel last van de dieselschandalen en daaruit voortvloeiend heeft palladium een zeer sterke spurt omhoog gemaakt. Deze metalen zijn nog meer dan goud en zilver gedreven door tekorten en overschotten in betreffende markten. De opmars van palladium krijgt een steun in de rug van de potentieel verwacht groei in de autobranche in China. Fundamenteel gezien heeft de palladiummarkt een tekort. De markt in fysiek is zeer krap en er heerst “backwardation” op de termijnmarkt. Wat betekent dat de spotprijs hoger noteert dan een prijs in de toekomst. In het algemeen zou je dan kunnen zeggen dat de markt een koersdaling verwacht. Deze blijft echter nog achterwege. Zwaardere normen voor vervuiling in China zorgt ook voor een steun van de palladiumprijs. Alleen in dit jaar steeg de prijs van palladium met bijna 10%, de simpele combinatie van zorgen over het aanbod en een krachtige vraag hebben de afgelopen maanden de prijsontwikkeling omhoog gestuwd.
De goudprijs daarentegen heeft een stevige bodem neergezet op $ 1200 per ounce, in euro’s per kilo ligt een stevig weerstandniveau op € 34.000. Al met al nog een vrij stabiel koersverloop. Al dringt de ruimte naar hogere koersen steeds meer op.

Geplaatst op

Schuldenlast en renteverhogingen

Door de steunmaatregelen in gang gezet door de diverse centrale banken is de wereldwijde schuldenlast opgeschroefd tot astronomische bedragen. Alleen in de VS al is in het afgelopen decennium de overheidsschuld verdubbeld tot $ 21.000 miljard en zal naar verwachting over 10 jaar bijna $ 34.000 miljard bedragen. Deze verwachting blijft wel een wat onrealistische veronderstelling, immers er wordt hierbij geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe recessie. Deze bedragen spelen bijna niet meer tot onze verbeelding. De aangekondigde en reeds ingezette renteverhogingen zullen ook deze schuldenlasten verder onder druk zetten is de verwachting.
De planning van de Fed, om langzaam maar zeker liquiditeiten terug te trekken uit de financiële markten wordt op afstand gevolgd door de ECB, Bank of Japan en de Bank of England. Zij denken dezelfde stappen te gaan ondernemen indien de economie zich daar voor zal gaan lenen. De economische groei van Europa, om daar maar even op in te gaan, pakt iets hoger uit dan verwacht. De gemiddelde groei van de EU-landen zou dit jaar op 2.3% liggen en de voorspelling voor 2019 raamt de Europese Commissie op 2%. Nederland zou het dan weer iets beter dan gemiddeld doen, terwijl Groot Brittannië als gevolg van zijn besluit de EU te verlaten de hekkensluiter is. Waar Frankrijk nog in staat was weg te komen met een begrotingstekort van 3% kondigt zich met Italië weer de volgende EU-speler aan die de begroting niet op orde krijgt. De Italiaanse coalitie heeft gedreigd de lire opnieuw te gaan invoeren in de Eurozone te verlaten. En de vraag blijft natuurlijk ook wat er met deze economische groei zal gebeuren als het overheidssteunprogramma wordt afgebouwd in combinatie met de renteverhogingen.
Een ander punt blijft wat er gaat gebeuren met een eventuele kentering in de mondiale monetaire architectuur. Steeds meer landen, bijvoorbeeld Iran, China en andere landen in botsing met, met name, de VS zullen in steeds grotere mate geneigd zijn de dollar los te laten en andere internationale valuta’s te handelen. Geopolitieke spanningen blijven de kop op steken, mede aangewakkerd door de president van de VS Trump. Er dreigen hierdoor zowel handelsoorlogen als oorlogen in valuta.
Dan blijven we toch terugkomen op de vraag welke rol goud en bijvoorbeeld de blockchain technologie in de toekomst zal gaan spelen. Goud heeft de afgelopen weken weer wat onder druk gestaan. De sterkere dollar had zijn invloed door de notatie van goud in dollars. Goud is een financiële hulpbron met een beperkte voorraad. Beperkte voorraad en een hogere vraag staat gelijk aan hogere prijzen voor goud. Anders dan in het tijdperk van de goudkoorts toen goud in grote hoeveelheden werd gevonden zijn er geen significante nieuwe goudmijnen ontdekt in het laatste decennium.
Dan is de vraag of goud een echt een veilige investering is om uw geld in om te zetten ? Elke keer als er een dreiging van een terroristische aanslag of een handelsoorlog dreigt, spreken beleggers over het omzetten naar een veilige haven. En goud wordt gezien als veilige haven. Omdat goud een fysieke asset is met een gedefinieerde waarde is dat van belang voor de beleggers en zal de waarde zeer waarschijnlijk stijgen. Al wordt het geduld soms op de proef gesteld.

Geplaatst op

Goudprijs onder druk

De sterke dollar, het vertrouwen dat veel beleggers hebben in deze “greenback” zorgt ervoor dat de edelmetaalprijzen van goud, zilver en platina sterk onder druk zijn komen te staan. Goud zakte in euro’s per kilo terug van € 36.250 naar € 33.000. In dollars per ounce bleef goud net hangen boven het sterke steunpunt op $ 1150. Daarna veerde de prijs in dollars weer iets op.

Terugkerende nieuwsitems gerelateerd naar goud zijn ongetwijfeld de situaties in Turkije en Iran. Deze worden hard geraakt door de boycot veroorzaakt door de Amerikaanse president Trump. Er vinden extreme omstandigheden plaats in beide landen. Grote protesten in Teheran, die door de Iraanse regering zo min mogelijk in beeld werd gebracht.

Ontegenzeggelijk worden economieën hard geraakt,  de Turkse lira zakte naar dieptepunten. Een enorme geldontwaarding. Meteen worden dan de toestanden in Venezuela op het netvlies geprojecteerd. Al speelt daar een ander issue. Toch zien sommige economen (zoals o.a van de universiteit John Hopkins in Baltimore  V.S.) een mogelijke oplossing voor landen als Turkije. Dit zou dan moeten liggen in door goud gedekte “currency boards”.

Even ter verduidelijking, het systeem van de currency board stamt uit het koloniale Britse verleden en bood de mogelijkheid om kolonies een eigen munt te geven met behoud van een vaste wisselkoers met een eigen munt, het Britse pond. Het systeem van de currency board is nog toegepast in Argentinië en in de voormalige Britse kolonie Hong Kong. Zowel de Argentijnse pesos als de Hong Kong dollar werden gekoppeld aan de  Amerikaanse dollar. Ook diverse kleinere en nieuwe landen kennen een currency board. Er wordt een vast wisselkoers gerealiseerd door ervoor te zorgen door een één op één dekking. En in dit geval opteren de genoemde economen een dekking met goud.

In dit soort situaties wordt toch steeds aan goud gedacht, echter of het zal worden toegepast valt te bezien. Ook andere ontsnappingsroutes als ruilhandel (olie voor graan of goud) worden nauwgezet onderzocht.

Goud daalde dus door de kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van valuta’s van zowel ontwikkelde als opkomende markten, met name een verzwakking van de Chinese yuan als eerste en de Turkse lire later. Sterker nog, de sterkte van de dollar was dit jaar een van de belangrijkste drijfveren van de daling van de goudprijs, aangezien de retoriek en sancties tot nu toe in het voordeel van de VS speelden. Bovendien hebben zowel de ECB in Europa  als de BOJ in Japan de beleidsrenteverhogingen vertraagd, waardoor de rentetarieven in de VS toenamen.

Maar goud kan een rebound gaan inzetten vanwege zowel technische als fundamentele redenen:

 • Een markt waarbij veel short-posities bestaan
 • Onzekerheid over de financiële markten blijft bestaan
 • De van oudsher geïnteresseerde investeerders in fysiek edelmetaal zien kansen om op deze lagere niveaus in te stappen.

Voor wat betreft de goudproductie wordt verwacht dat de wereldwijde productie in 2019 en 2020 een nieuw hoogtepunt zal bereiken. Dit na reeds in 2017 een record neer te zetten van 106,5 miljoen ounces. Wel wordt verwacht dat er na 2021 een ommekeer zal plaatsvinden. In sommige regio’s loopt de productie al minder. Met name dan in Australië en Peru zal productie in 2022 dalen. Op z’n zachts gezegd een verrassende uitkomst als de verwachting is dat Canada in 2019 nog een 26-jaar hoogtepunt zal neerzetten van 10.2 miljoen ounces. De oorzaak hiervan is dat een aantal mijnen in die regio’s uitgeput zullen raken. In Peru zal de daling inzetten omdat er gewoonweg geen nieuwe mijnen zullen worden gevonden.

Weer even terug naar de orde van de dag, op deze niveaus dienen zich weer prima instapmomenten aan.

Geplaatst op

Gevolgen renteverhoging en ontmoeting Trump en Kim

De verwachtte 0.25% renteverhoging van de Fed en het uitgesproken verlangen van de ECB om de afbouw van de stimulerende maatregelen verder te willen doorvoeren, “als alle omstandigheden het toelaten”  lieten de goudprijs weer eens doen dalen. Die opmerking van de ECB is weer veelzeggend. De ontmoeting tussen Trump en Kim mocht dan iets van de geopolitieke spanningen doen afnemen, het handelsembargo dat Trump hierna weer opriep zette meteen alles weer op scherp.

Goud zakte door de $1.300-grens en hangt nu rond $ 1.275 per ounce, de recente renteverhoging van de Fed zorgde voor een sterkere dollar tegenover de euro. Hierdoor veerde de goudprijs in euro’s wel weer op. Een aantal stevige papieren goud transacties zorgde er ook weer voor dat de goudprijs weer wat terrein moest prijsgeven. Wat eigenlijk de laatste jaren steeds plaatsvindt. Met de volgende kanttekeningen:

 • Een koersbeweging van 2% per dag is niet veel.
 • Goudprijzen dalen meestal als de dollar sterker wordt.
 • Wanneer de goudprijzen het slecht doen, hebben andere beleggingen de neiging om het goed te doen
 • Goud is nog steeds nuttig om te bezitten in tijden van stress op de markt.
 • Het feit dat goudprijzen fluctueert is een van de beweegredenen voor beleggers .

Steunpunten voor goud in dollars liggen rond $ 1.275 per ounce, het huidige niveau dus. Worden deze doorbroken dan geeft $ 1.250 opnieuw wat weerstand. In euro’s echter bleef de reactie achter.

Het regenseizoen voor India een heel belangrijk item.  De bekendste moesson is die van India en omstreken. Tot begin juni is het noorden van India droog, maar in juni, juli en augustus valt er net zoveel regen als tijdens een volledig jaar in West-Europese landen. Daarna blijft het weer droog tot in juni de volgende moesson aanbreekt. Moessonregens zijn dus van vitaal belang voor de Aziatische economie. Het meteorologisch centrum in India verwacht een moesson voorspelling van 97 % met gemiddelde of normale regenval. Het Amerikaanse bureau Radiant Solutions verwacht echter dat de moesson in de komende weken traag van start gaat en in de noordwestelijk delen van het land verdere vertraging zal gaan optreden. Over de moesson wordt gezegd dat de vraag naar goud op het platteland alleen een boost zal krijgen als de moesson in de cruciale maanden juli en augustus goed loskomt. Ook het “wedding-season” zal een beslissende rol gaan spelen.

Verder heeft de Centrale Bank van Rusland sinds maart 2015 elke maand haar goudposities verhoogd en heeft nu de vijfde grootste goudreserves ter wereld. De Oost-Europese natie staat ook op nummer drie op de lijst van landen met de hoogste goud-producerende landen. China, India, Azerbeidzjan, Irak en  Kazachstan waren weer de andere kopers. Alleen hierom zouden beleggers zich al moeten afvragen waarom zij hierin achterblijven. Immers risicospreiding en verzekering bij onvoorziene omstandigheden.

Inmiddels is, zoals u misschien reeds gezien heeft, de website van Tov Hazel geheel in het nieuw gestoken. Een goede reden om snel te bezoeken en wellicht over te gaan tot uw risicospreiding !