Privacy Policy

Privacy policy of Tov Hazel Precious Metals N.V.

Translation will follow soon!

Algemeen

Tov Hazel Precious Metals N.V., gevestigd aan Coolsingel 104 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Website: www.tov-hazel.com
 • Adres: Coolsingel 104, 3011AG te Rotterdam
 • Functionaris gegevens bescherming is te bereiken via info@tov-hazel.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Tov Hazel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK gegevens bij zakelijke cliënten

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst verzamelt geen gegevens van personen onder 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tov-hazel.com dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tov Hazel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten te leveren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tov Hazel bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account bij Tov Hazel actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@tov-hazel.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

We delen géén persoonsgegevens.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tov Hazel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tov-hazel.com.

Tov Hazel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Tov Hazel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van Tov Hazel tussen zit.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tov Hazel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tov Hazel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tov-hazel.com.

10. Wijzigingen

Tov Hazel Precious Metals N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacy beleid van Tov Hazel. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.

Lees ook onze algemene voorwaarden van Tov Hazel Precious Metals N.V.

Alle rechten voorbehouden © 2018
Tov Hazel Precious Metals N.V.
Coolsingel 104
3011AG Rotterdam