Geplaatst op

Wat zullen stijgende rentes met de goudprijs doen?

Naast de rentepolitiek van de Fed. vormt de ECB ook haar eigen politiek. Ze verwacht een zeer geleide stijging van de rentes in de eurozone. Al meer dan 30 jaar hebben we dalende rentes gezien. De officiële rente van de Federal Reserve ligt op 1.5%. Elders is dit nog lager, kijk maar naar de Europese en Japanse marktrentes die tot ver onder nul daalden. Waar de Fed de laatste tijd weer aan het verhogen is, wordt in Europa en Japan nog steeds het nul-tarief gehanteerd. Zwitserland heeft zelfs een tarief van bijna minus 1%. Alles wijst er momenteel op dat de rentes zullen gaan stijgen, al zal dat zeker langzaam gaan. Ook voor de aandelenmarkt is dit van belang, er zijn aanzienlijke bedragen naar de beurs gebracht. De ECB is van plan minder stimuleringsaankopen te gaan verrichten. Vanaf januari 2018 wordt dat 30 miljard per maand. Ondanks de toegenomen economische groei ziet ook de ECB nog wel wat hobbels. Winstvoorspellingen van banken blijven significant achter. Hoge schuldenlast van de publieke en private sector zetten vragen bij de houdbaarheid van de leningen in sommige landen. We zijn er nog lang niet vindt de ECB en zij zijn daar zeker niet de enigen in. Het bedrijfsleven blijft ook achter met de investeringen.

Een stijging van de dollar zou een lagere goudprijs kunnen gaan betekenen. Maar of de dollar met een hogere rente in het verschiet zal blijven stijgen, blijft de vraag. Zeker nog geen zekerheid. Het gele edelmetaal is het vorige jaar met meer dan 13% aan waarde gestegen, de beste performance sinds 2010. Goudaandelen stegen met meer dan 10%. Dit gebeurde ook allemaal tijdens de rally van de bitcoin currencies. Natuurlijk gedreven door de lage rentes, grote overheidstekorten, een zwakke US-dollar en de geopolitieke onzekerheid. En deze krachten zullen zeker niet verdwijnen in 2018. Nu de inflatie dus toeneemt en de belastingherzieningswet van president Trump naar verwachting de overheidstekorten zullen doen toenemen met $ 1.5 biljoen. Zullen juist deze factoren weer als een aanjager voor goud kunnen fungeren, zeker met de beoogde verkrapping van het monetaire beleid van de Fed.

De renteverhogingen van 2015,2016 en 2017, waren allen ruim van te voren aangekondigd door de Fed en werden volledig verdisconteerd door de markt. Wat betekent dat de renteverhoging een non-event was, omdat er voor goud reeds was in geprijsd. De goudmarkten zouden dus een lagere economische groei kunnen voorspellen als gevolg van hogere financieringskosten. Maar daar wordt door de Fed toch wat anders naar gekeken. Tegelijkertijd kunnen we de historische implicaties van eerdere renteverhogingscycli niet negeren. In de afgelopen 100 jaar zijn slechts drie van dergelijke cycli van minstens 18 niet beëindigd in een recessie. De huidige cyclus zou net zo goed minder extreem kunnen zijn, maar dat zou er een uitzondering van maken, niet de norm.

Cycli of niet, huidige niveau’s blijven aantrekkelijk om uw vermogen te differentiëren om een veilige haven in te bouwen.