Geplaatst op

Consolidatie voor de goudprijs

De goudprijs kon eind augustus even boven € 45.000 per kilo aantikken, inmiddels heeft er door diverse oorzaken een kleine correctie plaatsgehad en lijkt consolidatie nu het geval. Winstnemingen van diverse beleggers en wat minder spanning op het (inter) nationale economische vlak heeft de koers weer wat doen dalen.

Oplossingen op het gebied van de handel tussen de VS en China (en de rest van de wereld) lijken iets meer tot de mogelijkheden te behoren. Ook blijkt de markt min of meer rekening te houden met een onveranderd rentebesluit van de VS in december en derhalve ook voor 2020. Dit indien de economische groei dicht bij de te verwachten trend zou blijven en geen andere schokkende gebeurtenissen zouden gaan plaatsvinden.

Al lijkt met de kleine prijsdaling wat onrust uit de lucht, Oost Europa blijft onverminderd doorgaan met het repatriëren van hun goudvoorraden en verder met het risico spreiden in goud vanwege geopolitieke spanningen en de monetaire risico’s voor de dollar en euro. Dit gebeurt nu in Slowakije, Servië, Polen en Hongarije. En deze week kwam in het nieuws dat er voor Polen 100 ton goud werd gerepatrieerd vanuit Londen. Zie https://www.g4si.com/newsroom/2019/11/28/how-billions-in-gold-was-secretly-moved-from-london-to-poland.

Negatieve rendementen op staatsobligaties in Europa en Japan hebben echter de relatieve verdienste van staatsobligaties versus goud als veilige havens fundamenteel veranderd, om twee redenen:

  • in deze economieën hebben staatsobligaties niet langer een inkomensvoordeel ten opzichte van goud;
  • er is een limiet aan hoe laag negatieve obligatierendementen kunnen gaan en nog steeds beleggers aantrekken.

Hierdoor zal de negatieve rendementsomgeving voor euro- en Zwitserse frank staatsobligaties voor de nabije toekomst wel blijven bestaan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de opbouw van de lange-termijn portefeuille: het verwachte rendement van staatsobligaties in geval van een stressscenario is afgetopt en goud wordt een noodzaak in plaats van een optie.Goud wordt traditioneel beschouwd als een veilige haven, samen met staatsobligaties, in een beleggingsportefeuille. Met andere woorden, wanneer financiële markten stress ervaren of beleggers voorzichtiger worden, hebben zowel de goudprijs als de staatsobligaties de neiging om op te waarderen. De veilige haven of risicovrije activa van keuze om het risico in een portefeuille te diversifiëren, zijn echter altijd, staatsobligaties geweest.

Echter goud daarentegen heeft:

·         een onstabiele correlatie met aandelen – hoewel deze vaak negatief is in zware periodes van stress

·         vergelijkbare volatiliteit met aandelen, wat betekent dat het vervangen van aandelen door goud het portefeuillerisico niet automatisch vermindert

·         geen kasstroomgeneratie – en zelfs in plaats daarvan kosten als het gaat om fysiek goud houden, dat opslag in een kluis vereist.

Daarnaast zijn er opvallende momenten geweest waarop goud de portefeuilles niet beschermde tegen de opname van aandelen, met name in de financiële crisis van oktober 2008, waar zowel goud als Amerikaanse aandelen met ongeveer 20% daalden als gevolg van risicovermindering van de wereldwijde portefeuille en gedwongen verkoop door vastgelopen fondsen met hun illiquide kredietposities. Niettemin trok goud snel daarna snel weer aan, herstelde het zijn verliezen en won bijna 35% toen de aandelenmarkten in het eerste kwartaal van 2009 nog eens 30% daalden. We hebben ervan kunnen leren, recente winsten zullen zeker weer hetzelfde gevoel gegeven hebben. Alle onrust is de wereld nog zeker niet uit, en dat zal nog wel aan blijven ook al blijkt de markt soms weer wat te corrigeren. Consolidatie lijkt het devies.