Posted on

Stabiel in goud.

Het Britse pond dook onderuit tegenover bijna alle ander valuta én goud. Dit onder meer door de kwetsbare onderhandelingen die het VK met de EU inzake de Brexit. Hierbij wordt een harde Brexit niet uitgesloten. Wat gepaard zal gaan met veel handelscomplexiteiten en belemmeringen. De tijd dringt en dat werd ook zichtbaar in de notering van de valuta van het Verenigd Koninkrijk. Het pond zakte bijna 3% in 24 uur. Financiële analisten maken zich zorgen over meer extreme uitkomsten van de Brexit-gesprekken. Nieuwe record-highs van goud in Britse pond zou zo maar in het volgende jaar kunnen gaan plaatsvinden.
Dit geeft aan dat goud hierin een belangrijke rol blijft spelen. Als een soort katalysator wordt de koers van de goudprijs naar hogere niveaus getild tegenover de risicofactor. Centrale banken hebben in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw hun goudreserves uitgebreid. Volgens het World Gold Council is de wereldwijde vraag naar goud het derde kwartaal van dit jaar meer dan 6 metrische ton hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De aankopen van centrale banken onderging een stijging van meer dan 20% met het jaar ervoor. Het blijft een teken aan de wand dat zij hiermee op deze manier blijven volharden. Dat zou ook voor de “gewone” investeerder een signaal kunnen betekenen. Maar hier hebben we het al vaker over gehad. Goud geldt als een risicospreiding/verzekeraar.
Naast goud en zilver als steady safe-haven investering lopen de twee andere “witte” metalen stevig uit de pas. Platina heeft nog steeds veel last van de dieselschandalen en daaruit voortvloeiend heeft palladium een zeer sterke spurt omhoog gemaakt. Deze metalen zijn nog meer dan goud en zilver gedreven door tekorten en overschotten in betreffende markten. De opmars van palladium krijgt een steun in de rug van de potentieel verwacht groei in de autobranche in China. Fundamenteel gezien heeft de palladiummarkt een tekort. De markt in fysiek is zeer krap en er heerst “backwardation” op de termijnmarkt. Wat betekent dat de spotprijs hoger noteert dan een prijs in de toekomst. In het algemeen zou je dan kunnen zeggen dat de markt een koersdaling verwacht. Deze blijft echter nog achterwege. Zwaardere normen voor vervuiling in China zorgt ook voor een steun van de palladiumprijs. Alleen in dit jaar steeg de prijs van palladium met bijna 10%, de simpele combinatie van zorgen over het aanbod en een krachtige vraag hebben de afgelopen maanden de prijsontwikkeling omhoog gestuwd.
De goudprijs daarentegen heeft een stevige bodem neergezet op $ 1200 per ounce, in euro’s per kilo ligt een stevig weerstandniveau op € 34.000. Al met al nog een vrij stabiel koersverloop. Al dringt de ruimte naar hogere koersen steeds meer op.

Stabiel in goud.

Posted on

Schuldenlast en renteverhogingen

Door de steunmaatregelen in gang gezet door de diverse centrale banken is de wereldwijde schuldenlast opgeschroefd tot astronomische bedragen. Alleen in de VS al is in het afgelopen decennium de overheidsschuld verdubbeld tot $ 21.000 miljard en zal naar verwachting over 10 jaar bijna $ 34.000 miljard bedragen. Deze verwachting blijft wel een wat onrealistische veronderstelling, immers er wordt hierbij geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe recessie. Deze bedragen spelen bijna niet meer tot onze verbeelding. De aangekondigde en reeds ingezette renteverhogingen zullen ook deze schuldenlasten verder onder druk zetten is de verwachting.
De planning van de Fed, om langzaam maar zeker liquiditeiten terug te trekken uit de financiële markten wordt op afstand gevolgd door de ECB, Bank of Japan en de Bank of England. Zij denken dezelfde stappen te gaan ondernemen indien de economie zich daar voor zal gaan lenen. De economische groei van Europa, om daar maar even op in te gaan, pakt iets hoger uit dan verwacht. De gemiddelde groei van de EU-landen zou dit jaar op 2.3% liggen en de voorspelling voor 2019 raamt de Europese Commissie op 2%. Nederland zou het dan weer iets beter dan gemiddeld doen, terwijl Groot Brittannië als gevolg van zijn besluit de EU te verlaten de hekkensluiter is. Waar Frankrijk nog in staat was weg te komen met een begrotingstekort van 3% kondigt zich met Italië weer de volgende EU-speler aan die de begroting niet op orde krijgt. De Italiaanse coalitie heeft gedreigd de lire opnieuw te gaan invoeren in de Eurozone te verlaten. En de vraag blijft natuurlijk ook wat er met deze economische groei zal gebeuren als het overheidssteunprogramma wordt afgebouwd in combinatie met de renteverhogingen.
Een ander punt blijft wat er gaat gebeuren met een eventuele kentering in de mondiale monetaire architectuur. Steeds meer landen, bijvoorbeeld Iran, China en andere landen in botsing met, met name, de VS zullen in steeds grotere mate geneigd zijn de dollar los te laten en andere internationale valuta’s te handelen. Geopolitieke spanningen blijven de kop op steken, mede aangewakkerd door de president van de VS Trump. Er dreigen hierdoor zowel handelsoorlogen als oorlogen in valuta.
Dan blijven we toch terugkomen op de vraag welke rol goud en bijvoorbeeld de blockchain technologie in de toekomst zal gaan spelen. Goud heeft de afgelopen weken weer wat onder druk gestaan. De sterkere dollar had zijn invloed door de notatie van goud in dollars. Goud is een financiële hulpbron met een beperkte voorraad. Beperkte voorraad en een hogere vraag staat gelijk aan hogere prijzen voor goud. Anders dan in het tijdperk van de goudkoorts toen goud in grote hoeveelheden werd gevonden zijn er geen significante nieuwe goudmijnen ontdekt in het laatste decennium.
Dan is de vraag of goud een echt een veilige investering is om uw geld in om te zetten ? Elke keer als er een dreiging van een terroristische aanslag of een handelsoorlog dreigt, spreken beleggers over het omzetten naar een veilige haven. En goud wordt gezien als veilige haven. Omdat goud een fysieke asset is met een gedefinieerde waarde is dat van belang voor de beleggers en zal de waarde zeer waarschijnlijk stijgen. Al wordt het geduld soms op de proef gesteld.

Schuldenlast en renteverhogingen

Posted on

Goudprijs onder druk

De sterke dollar, het vertrouwen dat veel beleggers hebben in deze “greenback” zorgt ervoor dat de edelmetaalprijzen van goud, zilver en platina sterk onder druk zijn komen te staan. Goud zakte in euro’s per kilo terug van € 36.250 naar € 33.000. In dollars per ounce bleef goud net hangen boven het sterke steunpunt op $ 1150. Daarna veerde de prijs in dollars weer iets op.

Terugkerende nieuwsitems gerelateerd naar goud zijn ongetwijfeld de situaties in Turkije en Iran. Deze worden hard geraakt door de boycot veroorzaakt door de Amerikaanse president Trump. Er vinden extreme omstandigheden plaats in beide landen. Grote protesten in Teheran, die door de Iraanse regering zo min mogelijk in beeld werd gebracht.

Ontegenzeggelijk worden economieën hard geraakt,  de Turkse lira zakte naar dieptepunten. Een enorme geldontwaarding. Meteen worden dan de toestanden in Venezuela op het netvlies geprojecteerd. Al speelt daar een ander issue. Toch zien sommige economen (zoals o.a van de universiteit John Hopkins in Baltimore  V.S.) een mogelijke oplossing voor landen als Turkije. Dit zou dan moeten liggen in door goud gedekte “currency boards”.

Even ter verduidelijking, het systeem van de currency board stamt uit het koloniale Britse verleden en bood de mogelijkheid om kolonies een eigen munt te geven met behoud van een vaste wisselkoers met een eigen munt, het Britse pond. Het systeem van de currency board is nog toegepast in Argentinië en in de voormalige Britse kolonie Hong Kong. Zowel de Argentijnse pesos als de Hong Kong dollar werden gekoppeld aan de  Amerikaanse dollar. Ook diverse kleinere en nieuwe landen kennen een currency board. Er wordt een vast wisselkoers gerealiseerd door ervoor te zorgen door een één op één dekking. En in dit geval opteren de genoemde economen een dekking met goud.

In dit soort situaties wordt toch steeds aan goud gedacht, echter of het zal worden toegepast valt te bezien. Ook andere ontsnappingsroutes als ruilhandel (olie voor graan of goud) worden nauwgezet onderzocht.

Goud daalde dus door de kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van valuta’s van zowel ontwikkelde als opkomende markten, met name een verzwakking van de Chinese yuan als eerste en de Turkse lire later. Sterker nog, de sterkte van de dollar was dit jaar een van de belangrijkste drijfveren van de daling van de goudprijs, aangezien de retoriek en sancties tot nu toe in het voordeel van de VS speelden. Bovendien hebben zowel de ECB in Europa  als de BOJ in Japan de beleidsrenteverhogingen vertraagd, waardoor de rentetarieven in de VS toenamen.

Maar goud kan een rebound gaan inzetten vanwege zowel technische als fundamentele redenen:

  • Een markt waarbij veel short-posities bestaan
  • Onzekerheid over de financiële markten blijft bestaan
  • De van oudsher geïnteresseerde investeerders in fysiek edelmetaal zien kansen om op deze lagere niveaus in te stappen.

Voor wat betreft de goudproductie wordt verwacht dat de wereldwijde productie in 2019 en 2020 een nieuw hoogtepunt zal bereiken. Dit na reeds in 2017 een record neer te zetten van 106,5 miljoen ounces. Wel wordt verwacht dat er na 2021 een ommekeer zal plaatsvinden. In sommige regio’s loopt de productie al minder. Met name dan in Australië en Peru zal productie in 2022 dalen. Op z’n zachts gezegd een verrassende uitkomst als de verwachting is dat Canada in 2019 nog een 26-jaar hoogtepunt zal neerzetten van 10.2 miljoen ounces. De oorzaak hiervan is dat een aantal mijnen in die regio’s uitgeput zullen raken. In Peru zal de daling inzetten omdat er gewoonweg geen nieuwe mijnen zullen worden gevonden.

Weer even terug naar de orde van de dag, op deze niveaus dienen zich weer prima instapmomenten aan.

Posted on

Gevolgen renteverhoging en ontmoeting Trump en Kim

De verwachtte 0.25% renteverhoging van de Fed en het uitgesproken verlangen van de ECB om de afbouw van de stimulerende maatregelen verder te willen doorvoeren, “als alle omstandigheden het toelaten”  lieten de goudprijs weer eens doen dalen. Die opmerking van de ECB is weer veelzeggend. De ontmoeting tussen Trump en Kim mocht dan iets van de geopolitieke spanningen doen afnemen, het handelsembargo dat Trump hierna weer opriep zette meteen alles weer op scherp.

Goud zakte door de $1.300-grens en hangt nu rond $ 1.275 per ounce, de recente renteverhoging van de Fed zorgde voor een sterkere dollar tegenover de euro. Hierdoor veerde de goudprijs in euro’s wel weer op. Een aantal stevige papieren goud transacties zorgde er ook weer voor dat de goudprijs weer wat terrein moest prijsgeven. Wat eigenlijk de laatste jaren steeds plaatsvindt. Met de volgende kanttekeningen:

  • Een koersbeweging van 2% per dag is niet veel.
  • Goudprijzen dalen meestal als de dollar sterker wordt.
  • Wanneer de goudprijzen het slecht doen, hebben andere beleggingen de neiging om het goed te doen
  • Goud is nog steeds nuttig om te bezitten in tijden van stress op de markt.
  • Het feit dat goudprijzen fluctueert is een van de beweegredenen voor beleggers .

Steunpunten voor goud in dollars liggen rond $ 1.275 per ounce, het huidige niveau dus. Worden deze doorbroken dan geeft $ 1.250 opnieuw wat weerstand. In euro’s echter bleef de reactie achter.

Het regenseizoen voor India een heel belangrijk item.  De bekendste moesson is die van India en omstreken. Tot begin juni is het noorden van India droog, maar in juni, juli en augustus valt er net zoveel regen als tijdens een volledig jaar in West-Europese landen. Daarna blijft het weer droog tot in juni de volgende moesson aanbreekt. Moessonregens zijn dus van vitaal belang voor de Aziatische economie. Het meteorologisch centrum in India verwacht een moesson voorspelling van 97 % met gemiddelde of normale regenval. Het Amerikaanse bureau Radiant Solutions verwacht echter dat de moesson in de komende weken traag van start gaat en in de noordwestelijk delen van het land verdere vertraging zal gaan optreden. Over de moesson wordt gezegd dat de vraag naar goud op het platteland alleen een boost zal krijgen als de moesson in de cruciale maanden juli en augustus goed loskomt. Ook het “wedding-season” zal een beslissende rol gaan spelen.

Verder heeft de Centrale Bank van Rusland sinds maart 2015 elke maand haar goudposities verhoogd en heeft nu de vijfde grootste goudreserves ter wereld. De Oost-Europese natie staat ook op nummer drie op de lijst van landen met de hoogste goud-producerende landen. China, India, Azerbeidzjan, Irak en  Kazachstan waren weer de andere kopers. Alleen hierom zouden beleggers zich al moeten afvragen waarom zij hierin achterblijven. Immers risicospreiding en verzekering bij onvoorziene omstandigheden.

Inmiddels is, zoals u misschien reeds gezien heeft, de website van Tov Hazel geheel in het nieuw gestoken. Een goede reden om snel te bezoeken en wellicht over te gaan tot uw risicospreiding !

Gevolgen renteverhoging en ontmoeting Trump en Kim

Posted on

Dollar dominantie zal afnemen

Na een aantal Europese landen en onder andere Venezuela heeft nu ook Turkije een begin gemaakt met de repatriatie van hun goudvoorraden uit de Verenigde Staten. Venezuela begon ermee in 2012, daarna volgde onder andere Nederland en Duitsland. Oostenrijk en België overwegen dezelfde maatregelen. Turkije had 220 ton opgeslagen in de V.S. en dat zal in augustus weer in eigen bezit komen. Dit zijn wel signalen die worden afgegeven waaruit blijkt dat de westerse landen toch vooral deze voorraden in eigen bezit wil hebben. De regering en congres van de V.S. weigeren tot nu toe een audit door derden te laten plaatsvinden.

Erdogan van Turkije heeft ook al eens geroepen dat internationale leningen zouden moeten noteren in goud in plaats van de Amerikaanse dollar. Hij zoekt mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van het financiële systeem van de V.S., de dollar dus. De maatregel van Turkije kwam na de dreiging van de V.S. in de richting van Turkije na hun deal met de Russen. Ze hebben raketafweersystemen afgenomen van de Russen.

De status van de Amerikaanse dollar als mondiale reservevaluta wordt dus in twijfel getrokken. De tarieven die door de Amerikaanse overheid worden gehanteerd als instrument tegen andere landen zal worden tegengewerkt. Een internationale valutaoorlog zou zo maar eens kunnen opdoemen. Al blijken de staatshoofden van Europa en Rusland vooralsnog overleg in te plannen met Trump.

De Chinese yuan wordt steeds sterker. Rusland, Turkije en Iran overwegen zelfs hun internationale betalingen in eigen valuta te genereren. Iran heeft recentelijk aangegeven dat zij de euro gaan gebruiken als officieel rapporterende munteenheid. Rusland en China hebben een currency swap agreement met elkaar afgesloten, om af te zijn van afrekeningen in dollars.

Goud zou hier ook weer een rol in kunnen gaan vervullen. De prijzen zijn in dollars weer wat omlaag, maar omdat de euro zwakker werd ten opzichte van de dollar blijft de goudprijs in euro’s hangen. Nog steeds binnen bandbreedte tussen € 34.000 en € 35.000 per kilo. Van zilver zou je verwachten dat daar potentieel in zit. De verhouding tot goud ligt op ongeveer 75. Dus 75 maal de prijs van zilver noteert de goudprijs, terwijl het historisch gemiddelde lager dan 40 ligt.

Goud reageert zoals altijd zeer sentiment gedreven, de spanning ebt iets weg en goud noteert lager. De “echte” spanningen blijven echter toch aanwezig, kijk naar het Midden Oosten, de patstelling tussen de VS en Rusland en natuurlijk de handelsconflicten. Goud zal zijn rol blijven spelen, dus deze lagere prijzen zullen prima instapmomenten kunnen zijn.

Posted on

Goudprijs (nog) binnen bandbreedte

De laatste dagen sterkt de goudprijs weer wat aan, in dollars en in euro’s. Wat betekent dat de stijging serieus is. Echter nog steeds binnen de bestaande bandbreedte. In dollars tussen $ 1320 – $ 1360 per ounce en in euro’s inmiddels bijna 6 maanden tussen € 34.000 en € 35.500 per kilogram. De grafieken en technische analyses lijken aan te geven dat er een uitbraak mogelijkheid naar hogere prijzen kan plaatshebben.

Een steun voor goud zullen de aangescherpte invoerheffingen van de VS vooral zijn. De dollar kreeg weer een zetje omlaag. Ondanks deze beweging veerde goud in euro’s ook op. Handelsoorlogen zullen roet in het eten kunnen gooien voor een lagere goudprijs. Het wordt de komende weken afwachten hoe alles wordt uit onderhandeld.

In India beginnen beleggers meer en meer de noodzaak van beleggingen in edelmetaal in te zien. Deze trend loopt in vergelijking met China nog wel een heel stuk achter. Volgens analisten van Credit Suisse houden in China 40% van de beleggers edelmetaal aan in hun portfolio’s en in de VS zelfs 70%. In India werd een stijging waargenomen, in 2010 was dat nog 13% van de beleggers in 2017 gegroeid naar 17%.

Goldman Sachs was voor het eerst sinds 5 jaar weer eens positief over goud. De groei van de vermogende sector uit de emerging markets als hierboven India en China, hogere inflatie en de vrees voor een correctie in de aandelensector wordt als een aanjager voor een hogere goudprijs gezien.

De Zwitserse Refinery Metalor, kwam dit weekend minder populair in het nieuws. Zij werden in verband gebracht met controversiële leveranciers uit Peru. Wat overigens meteen werd tegengesproken door Metalor. Volgens de beschuldigingen werd er meer goud geëxporteerd dan ter plaatse zou worden gewonnen. Verder zou er te laks worden omgegaan met importen uit de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). Dit omdat goud verkregen zou zijn via Kaloti (Refinery in Dubai), die weer goud verkregen zou hebben uit conflictgebieden in Afrika met name Kongo. Wordt vervolgd waarschijnlijk.

De verwachting is dat de Fed (Centrale bank US) 2 tot 3 renteverhogingen zal gaan genereren dit jaar. Als we dit historisch bekijken zal dit de goudprijs niet echt pijn gaan doen. Zowel uit recentere renteverhogingen en de rentecurve uit vorige eeuw gaan gepaard met dezelfde prijsbewegingen van de goudprijs.

Posted on

Diversificatie

Het World Gold Council publiceerde onlangs haar analyse van blijvende relevantie van goud als beleggingsproduct. Goud is volgens hen een strategisch middel wat verschillende waardevolle rollen in een beleggingsportfolio kan spelen. Zij toonden een overzicht van de rendementen over drie verschillende tijdperken. Één van 10 jaar, 20 jaar en sinds 1971. De laatste is veelzeggend, omdat dat het jaar was dat president Nixon Bretton Woods liet beëindigen. Sinds die tijd is de US dollar dus losgekoppeld van de waarde van goud. Hiermee dus het langste tijdsbestek beschikbaar. Over deze laatste periode leverde goud meer dan 10% op, over 20 jaar meer dan 8% en over de kortste periode van 10 jaar bijna 6%.

Maar het handelt volgens het WGC niet alleen om deze opbrengsten maar vooral de diversificatie die werkt. Wanneer de correlatie van de andere activa stijgt, blijft goud hierbij achter. Bijvoorbeeld tijdens de crisis van 2008-2009 zorgden paniekverkopen voor verkopen op het gebied van aandelen en andere risicodragende beleggingen, echter gold dit niet voor goud. Goudinvesteerders profiteren van het feit dat goud naast haar liquide functie de markt ook uit grote posities bestaat. WGC schat de fysieke goudposities en centrale banken op bijna $ 3 biljoen, met daarnaast nog $ 400 miljard als openstaande rente via de goudderivaten-markt. En dan bestiert de juwelenmarkt nog de helft van de totale goudmarkt.

Goud is niet zomaar een handelsartikel, volgens het WGC, in tegenstelling tot veel andere grondstoffen wordt goud niet geconsumeerd. Er zou nu evenveel goud op onze planeet aanwezig zijn dan duizenden jaar geleden en daarbij is de goudwinning min of meer gelijkmatig verspreid over de wereld. Hierdoor kunnen factoren als instabiliteit in een bepaalde regio geen grote invloed hebben op de voorraden.

De groeiende welvaart in China heeft ervoor gezorgd dat de vraag daar naar gouden juwelen eindelijk weer groeiende is. Na jaren van afkabbelende cijfers wordt er veel drukte gezien in de showrooms en worden voorraden aangevuld. Vorig jaar steeg de vraag naar gouden juwelen met 10%, en deze vraag betekent ongeveer één derde van de wereldwijde vraag naar juwelen. Om aan te geven welke rol China hierin betekent.

De recente daling van de cryptomarkt en daarna van de aandelenmarkt zorgde niet direct voor een ferme stijging van de goudprijs. Maar zoals wel vaker kunnen deze bewegingen pas in een later stadium meer gestalte krijgen. Goud in dollars per ounce heeft na de januari piek van $ 1358 weer iets moeten inleveren. Momenteel ligt goud in dollars per ounce op $ 1320. In euro per kilo toont de grafiek wel een gelijkenis. Na de piek in januari op € 35.430 zakt goud terug. De laatste weken tussen €34.700 en €34.200.

We blijven dan ook hameren op de belangrijkste functie van het goud als diversificatie.

Posted on

Wat zullen stijgende rentes met de goudprijs doen?

Naast de rentepolitiek van de Fed. vormt de ECB ook haar eigen politiek. Ze verwacht een zeer geleide stijging van de rentes in de eurozone. Al meer dan 30 jaar hebben we dalende rentes gezien. De officiële rente van de Federal Reserve ligt op 1.5%. Elders is dit nog lager, kijk maar naar de Europese en Japanse marktrentes die tot ver onder nul daalden. Waar de Fed de laatste tijd weer aan het verhogen is, wordt in Europa en Japan nog steeds het nul-tarief gehanteerd. Zwitserland heeft zelfs een tarief van bijna minus 1%. Alles wijst er momenteel op dat de rentes zullen gaan stijgen, al zal dat zeker langzaam gaan. Ook voor de aandelenmarkt is dit van belang, er zijn aanzienlijke bedragen naar de beurs gebracht. De ECB is van plan minder stimuleringsaankopen te gaan verrichten. Vanaf januari 2018 wordt dat 30 miljard per maand. Ondanks de toegenomen economische groei ziet ook de ECB nog wel wat hobbels. Winstvoorspellingen van banken blijven significant achter. Hoge schuldenlast van de publieke en private sector zetten vragen bij de houdbaarheid van de leningen in sommige landen. We zijn er nog lang niet vindt de ECB en zij zijn daar zeker niet de enigen in. Het bedrijfsleven blijft ook achter met de investeringen.

Een stijging van de dollar zou een lagere goudprijs kunnen gaan betekenen. Maar of de dollar met een hogere rente in het verschiet zal blijven stijgen, blijft de vraag. Zeker nog geen zekerheid. Het gele edelmetaal is het vorige jaar met meer dan 13% aan waarde gestegen, de beste performance sinds 2010. Goudaandelen stegen met meer dan 10%. Dit gebeurde ook allemaal tijdens de rally van de bitcoin currencies. Natuurlijk gedreven door de lage rentes, grote overheidstekorten, een zwakke US-dollar en de geopolitieke onzekerheid. En deze krachten zullen zeker niet verdwijnen in 2018. Nu de inflatie dus toeneemt en de belastingherzieningswet van president Trump naar verwachting de overheidstekorten zullen doen toenemen met $ 1.5 biljoen. Zullen juist deze factoren weer als een aanjager voor goud kunnen fungeren, zeker met de beoogde verkrapping van het monetaire beleid van de Fed.

De renteverhogingen van 2015,2016 en 2017, waren allen ruim van te voren aangekondigd door de Fed en werden volledig verdisconteerd door de markt. Wat betekent dat de renteverhoging een non-event was, omdat er voor goud reeds was in geprijsd. De goudmarkten zouden dus een lagere economische groei kunnen voorspellen als gevolg van hogere financieringskosten. Maar daar wordt door de Fed toch wat anders naar gekeken. Tegelijkertijd kunnen we de historische implicaties van eerdere renteverhogingscycli niet negeren. In de afgelopen 100 jaar zijn slechts drie van dergelijke cycli van minstens 18 niet beëindigd in een recessie. De huidige cyclus zou net zo goed minder extreem kunnen zijn, maar dat zou er een uitzondering van maken, niet de norm.

Cycli of niet, huidige niveau’s blijven aantrekkelijk om uw vermogen te differentiëren om een veilige haven in te bouwen.