Geplaatst op

Dollar dominantie zal afnemen

Na een aantal Europese landen en onder andere Venezuela heeft nu ook Turkije een begin gemaakt met de repatriatie van hun goudvoorraden uit de Verenigde Staten. Venezuela begon ermee in 2012, daarna volgde onder andere Nederland en Duitsland. Oostenrijk en België overwegen dezelfde maatregelen. Turkije had 220 ton opgeslagen in de V.S. en dat zal in augustus weer in eigen bezit komen. Dit zijn wel signalen die worden afgegeven waaruit blijkt dat de westerse landen toch vooral deze voorraden in eigen bezit wil hebben. De regering en congres van de V.S. weigeren tot nu toe een audit door derden te laten plaatsvinden.

Erdogan van Turkije heeft ook al eens geroepen dat internationale leningen zouden moeten noteren in goud in plaats van de Amerikaanse dollar. Hij zoekt mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van het financiële systeem van de V.S., de dollar dus. De maatregel van Turkije kwam na de dreiging van de V.S. in de richting van Turkije na hun deal met de Russen. Ze hebben raketafweersystemen afgenomen van de Russen.

De status van de Amerikaanse dollar als mondiale reservevaluta wordt dus in twijfel getrokken. De tarieven die door de Amerikaanse overheid worden gehanteerd als instrument tegen andere landen zal worden tegengewerkt. Een internationale valutaoorlog zou zo maar eens kunnen opdoemen. Al blijken de staatshoofden van Europa en Rusland vooralsnog overleg in te plannen met Trump.

De Chinese yuan wordt steeds sterker. Rusland, Turkije en Iran overwegen zelfs hun internationale betalingen in eigen valuta te genereren. Iran heeft recentelijk aangegeven dat zij de euro gaan gebruiken als officieel rapporterende munteenheid. Rusland en China hebben een currency swap agreement met elkaar afgesloten, om af te zijn van afrekeningen in dollars.

Goud zou hier ook weer een rol in kunnen gaan vervullen. De prijzen zijn in dollars weer wat omlaag, maar omdat de euro zwakker werd ten opzichte van de dollar blijft de goudprijs in euro’s hangen. Nog steeds binnen bandbreedte tussen € 34.000 en € 35.000 per kilo. Van zilver zou je verwachten dat daar potentieel in zit. De verhouding tot goud ligt op ongeveer 75. Dus 75 maal de prijs van zilver noteert de goudprijs, terwijl het historisch gemiddelde lager dan 40 ligt.

Goud reageert zoals altijd zeer sentiment gedreven, de spanning ebt iets weg en goud noteert lager. De “echte” spanningen blijven echter toch aanwezig, kijk naar het Midden Oosten, de patstelling tussen de VS en Rusland en natuurlijk de handelsconflicten. Goud zal zijn rol blijven spelen, dus deze lagere prijzen zullen prima instapmomenten kunnen zijn.

Geplaatst op

Goudprijs (nog) binnen bandbreedte

De laatste dagen sterkt de goudprijs weer wat aan, in dollars en in euro’s. Wat betekent dat de stijging serieus is. Echter nog steeds binnen de bestaande bandbreedte. In dollars tussen $ 1320 – $ 1360 per ounce en in euro’s inmiddels bijna 6 maanden tussen € 34.000 en € 35.500 per kilogram. De grafieken en technische analyses lijken aan te geven dat er een uitbraak mogelijkheid naar hogere prijzen kan plaatshebben.

Een steun voor goud zullen de aangescherpte invoerheffingen van de VS vooral zijn. De dollar kreeg weer een zetje omlaag. Ondanks deze beweging veerde goud in euro’s ook op. Handelsoorlogen zullen roet in het eten kunnen gooien voor een lagere goudprijs. Het wordt de komende weken afwachten hoe alles wordt uit onderhandeld.

In India beginnen beleggers meer en meer de noodzaak van beleggingen in edelmetaal in te zien. Deze trend loopt in vergelijking met China nog wel een heel stuk achter. Volgens analisten van Credit Suisse houden in China 40% van de beleggers edelmetaal aan in hun portfolio’s en in de VS zelfs 70%. In India werd een stijging waargenomen, in 2010 was dat nog 13% van de beleggers in 2017 gegroeid naar 17%.

Goldman Sachs was voor het eerst sinds 5 jaar weer eens positief over goud. De groei van de vermogende sector uit de emerging markets als hierboven India en China, hogere inflatie en de vrees voor een correctie in de aandelensector wordt als een aanjager voor een hogere goudprijs gezien.

De Zwitserse Refinery Metalor, kwam dit weekend minder populair in het nieuws. Zij werden in verband gebracht met controversiële leveranciers uit Peru. Wat overigens meteen werd tegengesproken door Metalor. Volgens de beschuldigingen werd er meer goud geëxporteerd dan ter plaatse zou worden gewonnen. Verder zou er te laks worden omgegaan met importen uit de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). Dit omdat goud verkregen zou zijn via Kaloti (Refinery in Dubai), die weer goud verkregen zou hebben uit conflictgebieden in Afrika met name Kongo. Wordt vervolgd waarschijnlijk.

De verwachting is dat de Fed (Centrale bank US) 2 tot 3 renteverhogingen zal gaan genereren dit jaar. Als we dit historisch bekijken zal dit de goudprijs niet echt pijn gaan doen. Zowel uit recentere renteverhogingen en de rentecurve uit vorige eeuw gaan gepaard met dezelfde prijsbewegingen van de goudprijs.

Geplaatst op

Diversificatie

Het World Gold Council publiceerde onlangs haar analyse van blijvende relevantie van goud als beleggingsproduct. Goud is volgens hen een strategisch middel wat verschillende waardevolle rollen in een beleggingsportfolio kan spelen. Zij toonden een overzicht van de rendementen over drie verschillende tijdperken. Één van 10 jaar, 20 jaar en sinds 1971. De laatste is veelzeggend, omdat dat het jaar was dat president Nixon Bretton Woods liet beëindigen. Sinds die tijd is de US dollar dus losgekoppeld van de waarde van goud. Hiermee dus het langste tijdsbestek beschikbaar. Over deze laatste periode leverde goud meer dan 10% op, over 20 jaar meer dan 8% en over de kortste periode van 10 jaar bijna 6%.

Maar het handelt volgens het WGC niet alleen om deze opbrengsten maar vooral de diversificatie die werkt. Wanneer de correlatie van de andere activa stijgt, blijft goud hierbij achter. Bijvoorbeeld tijdens de crisis van 2008-2009 zorgden paniekverkopen voor verkopen op het gebied van aandelen en andere risicodragende beleggingen, echter gold dit niet voor goud. Goudinvesteerders profiteren van het feit dat goud naast haar liquide functie de markt ook uit grote posities bestaat. WGC schat de fysieke goudposities en centrale banken op bijna $ 3 biljoen, met daarnaast nog $ 400 miljard als openstaande rente via de goudderivaten-markt. En dan bestiert de juwelenmarkt nog de helft van de totale goudmarkt.

Goud is niet zomaar een handelsartikel, volgens het WGC, in tegenstelling tot veel andere grondstoffen wordt goud niet geconsumeerd. Er zou nu evenveel goud op onze planeet aanwezig zijn dan duizenden jaar geleden en daarbij is de goudwinning min of meer gelijkmatig verspreid over de wereld. Hierdoor kunnen factoren als instabiliteit in een bepaalde regio geen grote invloed hebben op de voorraden.

De groeiende welvaart in China heeft ervoor gezorgd dat de vraag daar naar gouden juwelen eindelijk weer groeiende is. Na jaren van afkabbelende cijfers wordt er veel drukte gezien in de showrooms en worden voorraden aangevuld. Vorig jaar steeg de vraag naar gouden juwelen met 10%, en deze vraag betekent ongeveer één derde van de wereldwijde vraag naar juwelen. Om aan te geven welke rol China hierin betekent.

De recente daling van de cryptomarkt en daarna van de aandelenmarkt zorgde niet direct voor een ferme stijging van de goudprijs. Maar zoals wel vaker kunnen deze bewegingen pas in een later stadium meer gestalte krijgen. Goud in dollars per ounce heeft na de januari piek van $ 1358 weer iets moeten inleveren. Momenteel ligt goud in dollars per ounce op $ 1320. In euro per kilo toont de grafiek wel een gelijkenis. Na de piek in januari op € 35.430 zakt goud terug. De laatste weken tussen €34.700 en €34.200.

We blijven dan ook hameren op de belangrijkste functie van het goud als diversificatie.

Geplaatst op

Wat zullen stijgende rentes met de goudprijs doen?

Naast de rentepolitiek van de Fed. vormt de ECB ook haar eigen politiek. Ze verwacht een zeer geleide stijging van de rentes in de eurozone. Al meer dan 30 jaar hebben we dalende rentes gezien. De officiële rente van de Federal Reserve ligt op 1.5%. Elders is dit nog lager, kijk maar naar de Europese en Japanse marktrentes die tot ver onder nul daalden. Waar de Fed de laatste tijd weer aan het verhogen is, wordt in Europa en Japan nog steeds het nul-tarief gehanteerd. Zwitserland heeft zelfs een tarief van bijna minus 1%. Alles wijst er momenteel op dat de rentes zullen gaan stijgen, al zal dat zeker langzaam gaan. Ook voor de aandelenmarkt is dit van belang, er zijn aanzienlijke bedragen naar de beurs gebracht. De ECB is van plan minder stimuleringsaankopen te gaan verrichten. Vanaf januari 2018 wordt dat 30 miljard per maand. Ondanks de toegenomen economische groei ziet ook de ECB nog wel wat hobbels. Winstvoorspellingen van banken blijven significant achter. Hoge schuldenlast van de publieke en private sector zetten vragen bij de houdbaarheid van de leningen in sommige landen. We zijn er nog lang niet vindt de ECB en zij zijn daar zeker niet de enigen in. Het bedrijfsleven blijft ook achter met de investeringen.

Een stijging van de dollar zou een lagere goudprijs kunnen gaan betekenen. Maar of de dollar met een hogere rente in het verschiet zal blijven stijgen, blijft de vraag. Zeker nog geen zekerheid. Het gele edelmetaal is het vorige jaar met meer dan 13% aan waarde gestegen, de beste performance sinds 2010. Goudaandelen stegen met meer dan 10%. Dit gebeurde ook allemaal tijdens de rally van de bitcoin currencies. Natuurlijk gedreven door de lage rentes, grote overheidstekorten, een zwakke US-dollar en de geopolitieke onzekerheid. En deze krachten zullen zeker niet verdwijnen in 2018. Nu de inflatie dus toeneemt en de belastingherzieningswet van president Trump naar verwachting de overheidstekorten zullen doen toenemen met $ 1.5 biljoen. Zullen juist deze factoren weer als een aanjager voor goud kunnen fungeren, zeker met de beoogde verkrapping van het monetaire beleid van de Fed.

De renteverhogingen van 2015,2016 en 2017, waren allen ruim van te voren aangekondigd door de Fed en werden volledig verdisconteerd door de markt. Wat betekent dat de renteverhoging een non-event was, omdat er voor goud reeds was in geprijsd. De goudmarkten zouden dus een lagere economische groei kunnen voorspellen als gevolg van hogere financieringskosten. Maar daar wordt door de Fed toch wat anders naar gekeken. Tegelijkertijd kunnen we de historische implicaties van eerdere renteverhogingscycli niet negeren. In de afgelopen 100 jaar zijn slechts drie van dergelijke cycli van minstens 18 niet beëindigd in een recessie. De huidige cyclus zou net zo goed minder extreem kunnen zijn, maar dat zou er een uitzondering van maken, niet de norm.

Cycli of niet, huidige niveau’s blijven aantrekkelijk om uw vermogen te differentiëren om een veilige haven in te bouwen.