Mededeling

Belangrijke mededeling

Tengevolge van veranderde marktomstandigheden en regelgeving heeft de directie van Tov Hazel moeten besluiten haar activiteiten per 1 januari jongsleden te beëindigen.

Dit betekent dat er geen transacties meer voor welke klant dan ook zullen worden uitgevoerd. Wij accepteren per genoemde datum dus geen nieuwe opdrachten meer. Alle lopende bestellingen zullen voor zover mogelijk naar behoren worden uitgevoerd, tenzij anders in overleg met u wordt besloten.

Voor alle klanten die nog goederen en of andere zaken bij Tov Hazel in opslag hebben, zal binnenkort een bericht worden verzonden waarin afspraken zullen worden gemaakt om te komen tot een snelle en acceptabele oplossing. Houd daarom de website en uw mailbox in de gaten.

Bij eventuele vragen verzoeken u die per mail kenbaar te maken via het gebruikelijke emailadres.

Directie en aandeelhouders van Tov Hazel